Tegemoetkomingen voor werkgevers (3): No-riskpolis & Jobcoach

Tegemoetkomingen voor werkgevers (3): No-riskpolis & Jobcoach

Overige tegemoetkomingen: No-riskpolis & Jobcoach

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of behouden van een baan. Door de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (hierna: WTL) kan de werkgever in aanmerking komen voor tegemoetkomingen voor deze werknemers. In de vorige twee berichten hebben wij de tegemoetkomingen Lage-inkomstenvoordeel en Loonkostenvoordeel doorgenomen. Dit artikel gaat over de mogelijke voordelen van een No-riskpolis of een Jobcoach.

Tegemoetkomingen loondomeinen

No-Riskpolis afsluiten bij ziekte of handicap nieuwe werknemer

U kunt als werkgever een No-Riskpolis afsluiten wanneer u iemand aanneemt met een ziekte of een handicap. Deze regeling levert u meerdere voordelen op. Ten eerste ontvangt u een Ziektewet-uitkering via het UWV zodra de werknemer ziek wordt. Hierdoor hoeft u minder of geen loon door te betalen bij ziekte. Ten tweede houdt dit indirect ook in dat u een lagere schadelast bij de verzuimverzekeraar heeft. Een lagere schadelast heeft weer een positief effect op de ziekteverzuim premie. Het derde voordeel doet zich voor, wanneer de werknemer twee jaar ziek blijft. Dan wordt de WIA uitkering niet aan u doorberekend.

Jobcoach aanbieden op basis van subsidieregeling

Een werknemer met een ziekte of handicap kan gebruik maken van een Jobcoach. Hij of zij kan dit zelf aanvragen maar draagt de kosten dan ook zelf. U als werkgever kan dit voor de werknemer regelen via een subsidieregeling. De werknemer moet dan wel een dienstverband van minimaal 6 maanden hebben, 12 uur per week werken en minimaal 35% van het minimumloon verdienen.

Wat moet u als werkgever doen?

Nieuwe werknemers hoeven tijdens de sollicitatieprocedure niet aan te geven dat zij een WIA verleden hebben. Na de proeftijd zijn nieuwe werknemers wel verplicht bij navraag aan u mee te delen of u aanspraak kunt maken op een no-riskpolis. Het is dus belangrijk om na twee maanden te vragen of u hierop aanspraak kunt maken.

Neem contact op

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem dan contact met ons op via 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder