Ziekteverzuim Conventioneel

Pensioenadvies van nu. Voor later.

Ziekteverzuim Conventioneel

Als werkgever heeft u een loondoorbetalingsplicht in de eerste twee jaar in het geval een werknemer ziek wordt. Deze loondoorbetalingsplicht vormt een groot risico voor uw organisatie. Met een ziekteverzuimverzekering dekt u dit risico (deels) af. Bij de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel ontvangt u een vergoeding voor de loonkosten zolang de werknemer ziek is. U kunt ook een deel van uw werkgeverslasten afdekken.

Ziekteverzuim Conventioneel

Elke werkgever in Nederland is verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Vanuit de wet is deze verplichting gemaximeerd op 70% van het loon (tot het maximum dagloon). Vanuit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst, is wellicht een verplichting van 100% van het ongemaximeerde dagloon van toepassing. Een zieke werknemer levert geen productie en andere werknemers moeten de taken wellicht overnemen. Mogelijk moet er vervanging worden geregeld. De loonkosten gaan echter wel gewoon door. Een serieus risico dus.

 

In het geval van een Ziekteverzuim Conventioneel verzekering keert de verzekeringsmaatschappij de loonschade tot maximaal 170% over twee jaar per persoon uit, onder aftrek van de eigen risico termijn.

Dekkingsvarianten

U betaalt de loonkosten van uw zieke werknemer eerst een periode zelf. De eigen risico termijn varieert tussen 10 werkdagen oplopend tot één jaar. De werkgever kan voor de dekking van de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering kiezen voor een dekking tussen de 70% en 100% van het jaarloon. Naast de directe dekking kunnen werkgevers ook werkgeverslasten meeverzekeren in de vorm van een percentage. Deze kosten worden dan naast de ziekte-uitkering vergoed.

Inlooprisico en uitlooprisico

In het geval van zieke werknemers op de ingangsdatum van de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering, dan is het loondoorbetalingsrisico van deze werknemers niet meeverzekerd. Dit wordt het ‘inlooprisico’ genoemd. Daarentegen geldt wel dat als een werknemer recht heeft op een uitkering bij beëindiging van de verzekering, deze uitkering wordt doorbetaald. Dit zogenoemde ‘uitlooprisico’ geldt voor de verzekeringsmaatschappij. Het inlooprisico is dus niet meeverzekerd. Het uitlooprisico is daarentegen wel meeverzekerd.

Uitkering

Na het verstrijken van de eigen risico termijn ontvangt de werkgever een uitkering. Voor de uitkering geldt als uitgangspunt het loon op het moment dat de werknemer ziek werd. De uitkeringen worden meestal maandelijks uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij.

Fiscaliteit

De werkgever kan de premie voor de ziekteverzuimverzekering fiscaal aftrekken als bedrijfskosten.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Inkomensverzekeringen Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer