Ziekteverzuim Stop Loss

Financiële zekerheid door ons verzorgd.

Ziekteverzuim Stop Loss

Als werkgever heeft u een loondoorbetalingsplicht in de eerste twee jaar in het geval een werknemer ziek wordt. Deze loondoorbetalingsplicht vormt een groot risico voor uw organisatie. Naast de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering kunt u er ook voor kiezen om het gehele risico voor u als werkgever af te dekken met een Ziekteverzuim Stop Loss verzekering. Deze verzekering sluit vaak goed aan bij grotere werkgevers waarbij het niet zo zeer de vraag is óf er verzuim zal plaatsvinden, maar meer hoeveel verzuim er zal plaatsvinden. Door een plafond te stellen aan het risico voor de werkgever, weet u als werkgever dat u nooit meer kosten heeft dan het bepaalde plafond.

Ziekteverzuim Stop Loss verzekering

Elke werkgever in Nederland is verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Vanuit de wet is deze verplichting gemaximeerd op 70% van het loon (tot het maximum dagloon). Vanuit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst, is wellicht een verplichting van 100% van het ongemaximeerde dagloon van toepassing. Een zieke werknemer levert geen productie en andere werknemers moeten de taken wellicht overnemen. Mogelijk moet er vervanging worden geregeld. De loonkosten gaan echter wel gewoon door. Een serieus risico dus.

In het geval van een Ziekteverzuim Stop Loss verzekering wordt uw eigen risico  in geld uitgedrukt. Dit wordt Eigen Behoud genoemd. Het Eigen Behoud bedraagt een percentage van de totale loonsom van het bedrijf. De verzekeraar keert schade uit zodra de verzuimkosten boven het Eigen Behoud komen.

Dekkingsvarianten

Komt de totale loondoorbetalingsverplichting wegens ziekteverzuim in één jaar boven het Eigen Behoud uit? Dan vult de Ziekteverzuim Stop Loss verzekering het verschil aan. Deze aanvulling kan ook een maximum bedragen, bijvoorbeeld de uitkering van maximaal twee keer het eigen behoud. Dit maximum wordt vermeld op de polis.

Inlooprisico en uitlooprisico

Zijn er zieke werknemers op de ingangsdatum van de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering, dan is het loondoorbetalingsrisico van deze werknemers niet meeverzekerd. Dit wordt het ‘inlooprisico’ genoemd. Daarentegen geldt wel dat als een werknemer recht heeft op een uitkering bij beëindiging van de verzekering, deze uitkering wordt doorbetaald. Dit zogenoemde ‘uitlooprisico’ geldt voor de verzekeringsmaatschappij. Het inlooprisico is dus niet meeverzekerd. Het uitlooprisico is daarentegen wel meeverzekerd.

Uitkering

Eenmaal per jaar betaalt de verzekeringsmaatschappij de uitkering. Deze uitkering vindt plaats bij de jaarlijkse naverrekening.

Fiscaliteit

De werkgever kan de premie voor de ziekteverzuimverzekering fiscaal aftrekken als bedrijfskosten.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Inkomensverzekeringen Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer