Risico Inventarisatie & -Evaluatie: Maatwerkregeling

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.

Maatwerkregeling (RI&E)

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. De aanwezigheid van een RI&E, het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) en het basiscontract met een arbodienstverlener is verplicht en wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW. Heeft u hier geen rekening mee gehouden? U krijgt dan mogelijk een hoge boete.

 

Bent u als werkgever in staat om de regie in eigen handen te nemen om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen? Dan kunt u kiezen voor de maatwerkregeling (RI&E). U bent dan wel verplicht de hulp in te schakelen van minimaal één bedrijfsarts om de wettelijke arbodienstverlening uit te voeren.

Verschil tussen maatwerkregeling en vangnetregeling

Het grote verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is met wie u samenwerkt. Bij de maatwerkregeling kiest u voor maatwerk binnen uw samenwerkingspartners. Dit betekent dat u met toestemming van uw Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PV) zelf besluit bij welke arbodienstverlener u de verschillende activiteiten rondom verzuimpreventie en -begeleiding neerlegt. Dit hoeft dus niet bij één en dezelfde arbodienstverlener en het hoeft ook niet per sé een gecertificeerde arbodienst te zijn.

 

Heeft u geen OR, dan mag u deze keuze niet maken. U valt dan automatisch onder de vangnetregeling. U bent wettelijk verplicht een arbocontract af te sluiten bij een gecertificeerde arbodienstverlener.

Hoe werkt de maatwerkregeling?

Bij de maatwerkregeling neemt de werkgever zelf de regie over de volgende activiteiten:

 • U contracteert één of meerdere verschillende kerndeskundigen of arbodienstverleners. Hierbij werkt u in ieder geval verplicht samen met één bedrijfsarts die de wettelijke arbotaken uitvoert.
 • U beschrijft de werkprocessen en beschikt over ondersteunende voorzieningen en systemen.
 • U regelt de coördinatie tussen werkgever, werknemer en de deskundigen. Hoe u dit invult, mag u zelf weten. Dit is wel essentieel binnen uw verzuim– en preventiebeleid.

Voordelen van een maatwerkregeling

De maatwerkregeling creëert in het algemeen flexibiliteit en kan integraal goed aansluiten bij de eigenschappen van uw organisatie. Als werkgever dient u de regeling integraal door te voeren in uw bedrijfsbeleid en dient u de werkprocessen te beschrijven. Daarnaast moet u over ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken. Deze regeling vraagt een goede samenwerking en communicatie tussen de werkgever, werknemer en de gecontracteerde deskundigen.

Aandachtspunten

Werkgevers hebben over het algemeen meer aandacht voor het terugdringen van het ziekteverzuim dan voor de preventie hiervan. Let er bij een maatwerkregeling goed op of er, volgens uw OR, wel voldoende deskundigen zijn gecontracteerd om met ziekteverzuimpreventie aan de slag te gaan. Daarnaast is privacy ook een belangrijk aandachtspunt bij de maatwerkregeling. Er moet nauwkeurig worden beschreven welke registraties, hoe, op basis van welke grondslag en met welk doel de werkgever persoonsgegevens van werknemers vastlegt in personeelsdossiers.

Verplichte kerntaken

Bij zowel de maatwerkregeling als de vangnetregeling heeft u verschillende verplichte kerntaken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
 • Preventief Medisch Onderzoek
 • Aanstellingskeuringen
 • Uitvoeren en opstellen van een Risico Inventarisatie & -Evaluatie

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Offerte aanvragen

  Naam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer