Payrollpensioen

Pensioenadvies van nu. Voor later.

Adequate pensioenregeling

De pensioenparagraaf van de Wet arbeidsmarkt in balans gaat in op 1 januari 2021. Vanaf deze datum hebben payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling. Payrollwerknemers hebben recht op dezelfde pensioenregeling.

Advisering StiPP

Advisering StiPP

Alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en/of detacheringsbranche zijn vanaf 2008 verplicht om bij StiPP aan te sluiten. Dit pakt echter niet voor ieder bedrijf voordelig uit. Sinds 2008 hebben wij vele organisaties geadviseerd met betrekking tot deze verplichtstelling.

schuine-balk-boven-footer