Tegemoetkomingen (2): Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Tegemoetkomingen (2): Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Werkgevers maken er vaak nog geen gebruik van

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of houden van een baan. Door de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (WTL) kan de werkgever in aanmerking komen op tegemoetkomingen voor deze werknemers. Eerder al hebben wij de tegemoetkoming Loonkostenvoordeel doorgenomen. Hieronder bespreken wij het Lage-inkomensvoordeel. Er volgt nog een bericht over de mogelijke voordelen van een No-riskpolis of een Jobcoach.

Lage-inkomensvoordeel

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 zorgt de overheid via het LIV dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een grotere kans op werk hebben en houden. Werkgevers kunnen namelijk een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een laag loon. Het LIV kan daardoor net dat zetje in de goede richting zijn om mensen die werkloos zijn aan het werk te helpen en om mensen met een laag loon aan het werk te houden.

Welke doelgroepen vallen onder het LIV?

Het LIV geldt voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Een laag loon houdt concreet in een gemiddeld uurloon tussen 10,05 en 12,58 (2019). Daarnaast moet deze werknemer minimaal 1248 verloonde uren per jaar hebben gemaakt en nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Hoeveel de tegemoetkoming is hangt af van het aantal verloonde uren en het gemiddelde uurloon.

Gemiddeld uurloon over 2018LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV p.w.p.j.
9,82 t/m 10,81 1,01 2.000,-
10,82 t/m 12,29 0,51 1.000,-

 

Gemiddeld uurloon over 2019LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV p.w.p.j.
10,05 t/m 11,07 1,01 2.000,-
11,08 t/m 12,58 0,51 1.000,-

De rekenregels met betrekking tot het berekenen van het LIV zijn te vinden op de site van het UWV.

Wat moet de werkgever doen?

De werkgever zorgt dat de aangifte loonheffingen juist is ingevuld en controleert de voorlopige berekeningen. Het UWV berekent de totale lage-inkomensvoordeel voor de werkgever. Uiterlijk tot mei kan de werkgever eventueel een correctiebericht indienen n.a.v. de voorlopige berekening. De Belastingdienst betaalt de werkgever vervolgens uit (uiterlijk 12 september).

Neem contact op

Heeft u na het lezen van dit artikel over het loonkostenvoordeel vragen? Neem dan contact op met ons via 035 – 698 27 10.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder