Risico Inventarisatie & -Evaluatie

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.
Maatwerkregeling

Maatwerkregeling

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. De aanwezigheid van een RI&E, het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) en het basiscontract is verplicht.

Vangnetregeling

Vangnetregeling

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om van de maatwerkregeling gebruik te maken, dan valt u verplicht onder de vangnetregeling. U wordt dan ondersteund door één gecertificeerde arbodienstlener die u helpt met al uw arboverplichtingen. Deze regeling mag alleen uitgevoerd worden door een arbodienst.

schuine-balk-boven-footer