Inkomen

Financiële zekerheid door ons verzorgd
Verzuim werknemersverzekeringen

Werkgeversverzekeringen

Gezondheid is erg belangrijk. Als werkgever moet u aandacht besteden aan gezondheid en veilig werken binnen uw organisatie. Toch kunnen ook uw werknemers arbeidsongeschikt of ziek worden. Het is dan ook aan te raden om deze risico’s te verzekeren. Hiervoor kunt u werkgeversverzekeringen afsluiten.

Verzuim werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen

In het kader van goed werkgeverschap kunt u een aantal werknemersrisico’s verzekeren. Zo kunt u bijvoorbeeld een ongeval binnen uw organisatie en de terugval in salaris van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid verzekeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om werknemersverzekeringen af te sluiten.

schuine-balk-boven-footer