WIA-aanvulling

Financiële zekerheid door ons verzorgd.

WIA-aanvulling

Als één van uw werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan dit financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) regelt het inkomen van de werknemers die door arbeidsongeschiktheid minder of niet meer kunnen werken. De eerste twee jaar wordt het loon doorbetaald door de werkgever. Na twee jaar stoppen de loonbetalingen en komt de werknemer in de WIA terecht. Aan de hand van de wet WIA wordt bepaald of er recht is op een uitkering.

WIA-uitkeringen

De wet WIA maakt onderscheid op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid.

 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt: Geen uitkering. De werknemer wordt geacht nog voldoende inkomen te genereren.
 • Tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt: WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De werknemer krijgt een uitkering afhankelijk van het benutten van de verdiencapaciteit (het inkomen dat volgens de arts van het UWV nog met arbeid verkregen zou moeten kunnen worden). Ook werknemers die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam, vallen in deze categorie. De eerste twee maanden bedraagt de WGA-uitkering 75% van het verschil tussen het laatst verdiende salaris en het huidige salaris, gemaximeerd tot het maximum dagloon. Daarna wordt dit 70%.
 • Meer dan 80% arbeidsongeschikt: IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De werknemer krijgt een uitkering ter hoogte van 75% van het laatst verdiende salaris, gemaximeerd tot het maximum dagloon.

 

De hoogte van de WIA-uitkering is geen vast bedrag en is afhankelijk van de hoogte van het laatst verdiende salaris, de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate van het benutten van de restverdiencapaciteit.

WIA-aanvulling: WIA 35 Bodem

Wanneer een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft de werknemer geen recht op een WIA-uitkering. Het inkomen kan daarentegen wel dalen vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De WIA 35 min verzekering vult een aantal jaar het inkomen van de werknemer (gedeeltelijk) aan. Een andere naam voor deze verzekering is WIA-bodemverzekering.

WIA-aanvulling: WIA Excedent

De WIA Excedent verzekering is bedoeld voor werknemers die voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn. De IVA-uitkering die de werknemer dan krijgt, is 75% van het laatst verdiende salaris, gemaximeerd tot het maximum dagloon. Als een werknemer meer verdient, dan is het inkomen boven het maximum dagloon niet verzekerd. Met een WIA Excedent verzekering kunt u dit inkomen voor uw werknemers (gedeeltelijk) verzekeren.

WIA-aanvulling: WIA Vaste Aanvulling

Met de WIA Vaste Aanvulling verzekering regelt de werkgever dat een arbeidsongeschikte werknemer, die in de WIA terecht is gekomen, een maandelijks vaste uitkering ontvangt. Deze uitkering komt bovenop de WIA-uitkering. Dit vaste bedrag is een percentage van het laatst verdiende salaris (tot een maximum van 200.000,00). Er kan gekozen worden om 10%, 15% of 20% van het laatst verdiende salaris te verzekeren. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage (AO%).

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Inkomensverzekeringen Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer