Verzuimadministratie Felixx.® arbo Basis

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.

Verzuimadministratie Felixx.® arbo Basis

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet. Voor een efficiënte invulling van onze dienstverlening maken wij gebruik van het online portaal Felixx.® arbo, een speciaal ingerichte versie van VerzuimSignaal, waarin alle verzuimgegevens van uw werknemers worden beheerd en procesmatig worden gemonitord. Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u de ziekte- en betermeldingen van uw werknemers doorgeven. Wij bieden drie verschillende Felixx.® arbo-pakketten aan: Felixx.® arbo Basis, Felixx.® arbo Uitgebreid en Felixx.® arbo Plus.

Felixx.® arbo Basis

Het Felixx.® arbo Basis pakket bestaat uit de onderstaande dienstverlening:

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Functionaliteiten van Felixx.® arbo

Felixx.® arbo kent veel verschillende functionaliteiten.

Regie op verzuim Icon
Gebruikersvriendelijk

Felixx.® arbo is gebruikersvriendelijke verzuimsoftware die helpt bij het verzuimbeheer binnen uw organisatie. U houdt uw werknemers duurzaam inzetbaar en u voorkomt langdurig verzuim.

Samenwerking

Op het juiste moment ontvangt u signalen over de uit te voeren acties en controlemomenten. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is hierbij de basis. Hierdoor voldoet u aan alle wet- en regelgeving en voorkomt u boetes van het UWV.

De kracht van data

Belangrijke data kunt u eenvoudig registeren, bewaren en uitwisselen met andere partijen. Alles volgens de strenge regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verzuimrapportages kunt u daarnaast snel opvragen en inzien.

Snel inzicht in verzuim

U zet de werknemer centraal en in het geval van verzuim kunt u uw werknemer zo goed mogelijk begeleiden door met deze in contact te blijven. Belangrijke informatie kunt u eenvoudig exporteren en een uitgebreide bibliotheek aan rapportages zorgt ervoor dat u snel inzicht heeft.

Privacy

In Felixx.® arbo worden verzuimdossiers van uw zieke werknemers opgebouwd en gemonitord door de casemanager, bedrijfsarts en werkgever voor het optimale verzuimbeheer. Alle medische gegevens worden vastgelegd in een afgeschermd gedeelte van Felixx.® arbo. Alleen de bedrijfsarts heeft toegang tot dit gedeelte. Om de privacy van uw werknemers te waarborgen, conformeren wij ons aan de gemaakte afspraken tussen het Verbond van Verzekeraars en Oval. Daarnaast is de software waarvan Felixx.® arbo gebruik maakt volledig AVG-proof.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Regie op verzuim Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Mogelijkheid tot het online doorvoeren van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42ste weeksmelding aan het UWV

Felixx.® zorgeloos

Met één druk op de knop alles geregeld

Wilt u uw salarisadministratie, het beheer van uw werknemers- en werkgeversverzekeringen en arbodienstverlening uitbesteden en daarbij volledig ontzorgd worden? Wij bieden u Felixx.® zorgeloos! Een combinatie van Felixx.® loon, Felixx.® online en Felixx.® arbo direct aan elkaar gekoppeld. U geeft eenmalig een werknemerswijziging, ziek- of betermelding door. Ons Felixx.® online-team regelt de rest. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Bekijk onze infographic om te zien hoe dit precies werkt.

Met één druk op de knop alles geregeld

Felixx.® zorgeloos

Wilt u uw salarisadministratie, het beheer van uw werknemers- en werkgeversverzekeringen en arbodienstverlening uitbesteden en daarbij volledig ontzorgd worden? Wij bieden u Felixx.® zorgeloos! Een combinatie van Felixx.® loon, Felixx.® online en Felixx.® arbo direct aan elkaar gekoppeld. U geeft eenmalig een werknemerswijziging, ziek- of betermelding door. Ons Felixx.® online-team regelt de rest. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Bekijk onze infographic om te zien hoe dit precies werkt.

Ontzorgt van A tot Z!

 • Salaris-, pensioen- en hr-administratie in één portaal
 • Eén portaal voor uw verzuim- en betermeldingen
 • Drie Felixx.®-portalen direct aan elkaar gekoppeld
 • Controle en uitwisseling van gegevens
 • Besparing van tijd en geld
 • Gecertificeerde arbodienst
 • Volledig AVG-proof
Zorgeloos

Offerte aanvragen

  Naam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer