Salarisadministratie Felixx.® loon

Uw salarisadministratie altijd op orde.

Salarisadministratie Felixx.® loon

Als werkgever heeft u voortdurend te maken met wijzigingen als gevolg van (nieuwe) wetgeving, cao-afspraken, individuele afspraken en veranderde marktomstandigheden. Daarnaast dient informatie vanuit uw salarisadministratie doorgegeven te worden aan werknemers, pensioenfondsen, verzekeraars, accountants en de Belastingdienst. Het is van groot belang dat iedere wijziging goed wordt verwerkt en wordt beoordeeld door een specialist. Wij kunnen dit voor u regelen!

Wat is Felixx.® loon?

Felixx.® loon is een speciaal ingerichte versie van de salarisadministratie-applicatie van Nmbrs. Wij bieden u één simpele oplossing aan voor al uw hr- en payroll-processen. U richt uw processen efficiënter in en wij controleren of uw salarisadministratie voldoet aan de wettelijke vereisten. Daarnaast blijft u met Felixx.® loon zelf in controle, terwijl u meer tijd over heeft voor de ontwikkeling van uw nieuwe en bestaande werknemers.

Onze dienstverlening

Met Felixx.® loon wordt u door ons volledig ontzorgd op het gebied van uw salarisadministratie, waardoor u (bijna) niets meer zelf hoeft te doen of te controleren. Felixx.® loon is volledig AVG-proof en dankzij onze gediplomeerde specialisten kunt u vertrouwen op de juistheid van uw salarisadministratie en de loonkosten die daaruit berekend en gecommuniceerd worden. Wij controleren uw mutaties uitgebreid voordat wij deze doorvoeren.

Felixx.® loon pakket

 • 24/7 toegang voor de werkgever tot de salarisadministratie-applicatie Felixx.® loon inclusief zichtbaarheid in bedrijfsgegevens, werknemersgegevens, alle beschikbare overzichten en opslag van personeelsdocumenten.
 • 24/7 toegang voor uw werknemers tot de mobiele Employee Self Service applicatie inclusief de beschikbaarheid van loonstroken en jaaropgaven.
 • Meekijkfunctie (login) voor uw accountant inclusief de beschikbaarheid van rapportages.
 • Maandelijkse salarisverwerking inclusief inclusief loonstroken met bedrijfslogo, verlof op de loonstrook, toepassing van loonkostenvoordeel, loonjournaalposten volgens één grootboekrekeningschema (bijvoorbeeld een API-koppeling met: Exact, Twinfield, SnelStart, AFAS, Unit4 en Visma), levering van een digitaal betaalbestand met nettoloonbetalingen en een betaaloverzicht met betrekking tot de aangiften loonheffingen.
 • Verwerking van alle reguliere mutaties, bijvoorbeeld: in- en uitdiensttredingen, wijzigen werknemersgegevens, extra uren, reis- en onkosten, bonussen, vakantietoeslag, dertiende maand of eindejaarsuitkering, voorschotten, auto van de zaak en eindafrekeningen.
 • Reguliere overzichten indien beschikbaar in de salarisadministratieapplicatie, bijvoorbeeld: verzamelloonstaten, jaarrekeningoverzichten, loonkostenoverzichten, cumulatieve loonjournaalposten en overzichten van de afdrachten SV/LH ten behoeve van de financiële administratie.
 • Periodieke aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst. Conform de geldende wet- en regelgeving inclusief rapport en notificatiebericht met betalingskenmerken.
 • Jaarwerkzaamheden ten behoeve van de Belastingdienst. Inclusief jaaropgaven van werknemers en cumulatieve jaarrapporten voor uw accountant.
 • Sectoraansluiting: berekening van werknemerspremies aan de hand van de sectorindeling en de cao-rekenregels.
 • Pensioenberekeningen volgens cao met pensioenaangifte en pensioenberichten (UPA).

Functionaliteiten van Felixx.® loon

Onze salarisadministratie-applicatie Felixx.® loon kent veel verschillende functionaliteiten.

Loonadministratie Icon
Digitaal dossier

Felixx.® loon geeft de mogelijkheid om een compleet digitaal dossier op te bouwen in een beveiligde omgeving die 24/7 online beschikbaar is.

Employee Self Service (ESS)

Geef uw werknemers toegang tot hun eigen Felixx.® loon omgeving. Zo hebben zij overal en altijd inzicht in hun persoonlijke gegevens en controle over de uitvoering van hun eigen hr-processen zoals het indienen van verlofdagen.

Standaard integraties

Felixx.® loon is momenteel al geïntegreerd met meer dan 100 andere applicaties. Van boekhouding software tot tijdregistratie- en planning software.

E-mail integratie

Een ontvangen e-mail kan eenvoudig toegevoegd worden aan uw Felixx.® loon-account. Start vanuit deze e-mail direct een workflow en wijs taken toe aan specifieke gebruikers.

Run checker

Alle salariswijzigingen die doorgevoerd worden in Felixx.® loon worden automatisch getoetst door meer dan 190 vakinhoudelijk controles (zoals de minimumloon check).

Hr-cases & Workflows

Organiseer alle belangrijke issues omtrent uw (potentiële) werknemers in cases en voeg direct een workflow toe aan deze case.

Additionele werkzaamheden

Wij kunnen ook de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren: verwerking van loonbeslagen, toepassing van de 30%-regeling, verrekening WBSO, aanvragen/beëindigen loonheffingsnummers, aanmelden/afmelden bij pensioenfonds, PAWW en externe arbodienstverlener, handmatige pensioenadministratie, inbouwen van de eigen pensioenregeling, inrichting van de declaratiemodule, koppeling met een hr-systeem maken, loon- en kostprijsberekeningen, subsidieaanvragen, advisering, bezwaar-en verzoekschriften indienen, begeleiding bij looncontroles, pro-forma berekeningen en correcties.

Koppeling met Felixx.® online en Felixx.® arbo

U kunt Felixx.® loon rechtstreeks koppelen aan Felixx.® online en Felixx.® arbo. Hierdoor wordt uw salarisadministratie het startpunt van uw pensioen-, hr- en verzuimadministratie. Dit betekent dat u maar één keer een werknemerswijziging, ziekmelding of herstelmelding via Felixx.® loon hoeft door te geven. Vervolgens wordt deze  automatisch doorgestuurd naar Felixx.® online en Felixx.® arbo. De wijziging wordt eerst gecontroleerd door ons team en daarna doorgestuurd naar de desbetreffende verzekeraar en/of pensioenuitvoerder. Wij zorgen voor zekerheid, foutreductie, tijdbesparing en lagere administratieve lasten.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Felixx.® zorgeloos

Met één druk op de knop alles geregeld

Wilt u uw salarisadministratie, het beheer van uw werknemers- en werkgeversverzekeringen en arbodienstverlening uitbesteden en daarbij volledig ontzorgd worden? Wij bieden u Felixx.® zorgeloos! Een combinatie van Felixx.® loon, Felixx.® online en Felixx.® arbo direct aan elkaar gekoppeld. U geeft eenmalig een werknemerswijziging, ziek- of betermelding door. Ons Felixx.® online-team regelt de rest. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Bekijk onze infographic om te zien hoe dit precies werkt.

Met één druk op de knop alles geregeld

Felixx.® zorgeloos

Wilt u uw salarisadministratie, het beheer van uw werknemers- en werkgeversverzekeringen en arbodienstverlening uitbesteden en daarbij volledig ontzorgd worden? Wij bieden u Felixx.® zorgeloos! Een combinatie van Felixx.® loon, Felixx.® online en Felixx.® arbo direct aan elkaar gekoppeld. U geeft eenmalig een werknemerswijziging, ziek- of betermelding door. Ons Felixx.® online-team regelt de rest. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Bekijk onze infographic om te zien hoe dit precies werkt.

Ontzorgt van A tot Z!

 • Salaris-, pensioen- en hr-administratie in één portaal
 • Eén portaal voor uw verzuim- en betermeldingen
 • Drie Felixx.®-portalen direct aan elkaar gekoppeld
 • Controle en uitwisseling van gegevens
 • Besparing van tijd en geld
 • Gecertificeerde arbodienst
 • Volledig AVG-proof
Zorgeloos

Felixx.® loon aanvragen

  Voor- en achternaam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer