Risico Inventarisatie & -Evaluatie: Vangnetregeling

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.

Vangnetregeling (RI&E)

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. De aanwezigheid van een RI&E, het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) en het basiscontract met een arbodienstverlener is verplicht en wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW. Heeft u hier geen rekening mee gehouden? U krijgt dan mogelijk een hoge boete.

 

Wilt u ondersteund worden door een gecertificeerde arbodienstverlener die u helpt bij uw arboverplichtingen? Dan kunt u kiezen voor de vangnetregeling (RI&E).

Verschil tussen maatwerkregeling en vangnetregeling

Het grote verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is met wie u samenwerkt. Bij de maatwerkregeling kiest u voor maatwerk binnen uw samenwerkingspartners. Dit betekent dat u met toestemming van uw Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PV) zelf besluit bij welke arbodienstverlener u de verschillende activiteiten rondom verzuimpreventie en -begeleiding neerlegt. Dit hoeft dus niet bij één en dezelfde arbodienstverlener en het hoeft ook niet per se een gecertificeerde arbodienst te zijn.

 

Heeft u geen OR, dan mag u deze keuze niet maken. U valt dan automatisch onder de vangnetregeling. U bent wettelijk verplicht een arbocontract te sluiten met een gecertificeerde arbodienstverlener.

Hoe werkt de vangnetregeling?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om van de maatwerkregeling gebruik te maken, dan valt u verplicht onder de vangnetregeling. Bij deze regeling wordt u ondersteund door één arbodienstlener die u helpt om te voldoen aan al uw arboverplichtingen. Deze regeling mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde arbodienstverlener. Deze schakelt de kerndeskundigen in om u als werkgever en uw werknemers te ondersteunen bij het uitvoeren van de verplichte kerntaken. Dit geldt ook voor het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Verplichte kerntaken

Bij zowel de maatwerkregeling als de vangnetregeling heeft u verschillende verplichte kerntaken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim
 • Preventief Medisch Onderzoek
 • Aanstellingskeuringen
 • Uitvoeren en opstellen van een Risico Inventarisatie & -Evaluatie

Gecertificeerde arbodienstverlener: Iets voor uw organisatie?

Felixx.® arbo is een gecertificeerde arbodienstverlener. Zo kunnen wij u en uw werknemers ondersteunen en adviseren op alle gebieden van arbodienstverlening.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Offerte aanvragen

  Naam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer