WGA Eigenrisicodrager

Financiële zekerheid door ons verzorgd.

WGA Eigenrisicodrager

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen uw werknemers een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV voert de WIA uit. De werkgever betaalt hiervoor een WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

 

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden. Dat betekent dat wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is en een WGA-uitkering krijgt, u de WGA-uitkering zelf moet betalen. U betaalt geen WIA-premie meer wanneer u eigenrisicodrager bent.

WGA-uitkering

In het geval van een WGA Eigenrisicodrager verzekering worden de kosten vergoed die de werkgever moet betalen voor de WGA-uitkering. Hier vallen de onderstaande uitkeringen onder.

 • Loongerelateerde WGA-uitkering. Deze duurt maximaal drie jaar en twee maanden
 • Loonaanvulling van de WGA
 • WGA-vervolguitkering
 • Premies van de werknemersverzekeringen
 • Premies voor de Zorgverzekeringswet

Verplichtingen bij een WGA Eigenrisicodrager

In het geval van deze verzekering heeft u als werkgever de onderstaande verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw werknemers.

 • De betaling van de WGA-uitkering
 • De betaling van de re-integratie van de werknemer
 • De begeleiding bij de re-integratie van de werknemer
 • Erop toezien dat de werknemer zijn of haar wettelijke verplichtingen nakomt

 

Het is mogelijk dat u verantwoordelijk blijft voor de WGA-uitkering en re-integratie van een werknemer die niet meer voor uw organisatie werkt, maar wel een WGA-uitkering krijgt. Dit geldt ook nadat u de WGA Eigenrisicodrager verzekering heeft beëindigd. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kreeg nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Inkomensverzekeringen Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer