Arbodienstverlening

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.

Arbodienstverlening

U bent samen met uw werknemers en een arbodienstverlener verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de werkgever gedurende het ziekteverzuim van een werknemer verschillende, verplichte stappen ondernemen. Het niet nakomen van deze stappen kan leiden tot kostbare loonsancties. Als gecertificeerde arbodienstverlener kunnen wij u ondersteunen op het gebied van arbodienstverlening.

 

Wilt u meer informatie over uw verplichtingen gedurende de periode dat één van uw werknemers ziek is? Download dan onze Poortwachter gedurende 104 weken.

Welke stappen dient u te nemen in het eerste ziektejaar?

Samen met uw arbodienstverlener heeft u de verplichting om in het eerste ziektejaar verschillende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk verantwoord weer aan het werk kan.

 

Uw rol gedurende het eerste ziektejaar

 • In de tweede ziekteweek dient u een analyse van de ziektemelding te maken en deze aan uw arbodienstverlener terug te koppelen.
 • In de zevende week bespreekt u samen met de werknemer een Plan van Aanpak om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan.
 • Dit Plan van Aanpak dient u in de achtste week naar uw arbodienstverlener toe te sturen.
 • In week 48 neemt u het initiatief om met de werknemer het verzuim te evalueren.

 

Arbodienstverlening gedurende het eerste ziektejaar

 • Na de eerste ziekteweek wordt de ziekmelding door de arbodienstverlener beoordeeld.
 • In de vierde of vijfde week zorgen wij ervoor dat een bedrijfsarts de situatie komt beoordelen en een probleemanalyse uitvoert. Vervolgens wordt het Plan van Aanpak iedere zes weken geëvalueerd, bijgesteld en teruggekoppeld.
 • In de 18e week wordt het gehele dossier gecontroleerd.
 • De verzuimmelding naar het UWV wordt in de 42e week door de arbodienstverlener verzorgd.
 • Aan het eind van het eerste verzuimjaar wordt er in de 50e week een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd dat samen met de werkgever en werknemer wordt geëvalueerd.

Welke stappen dient u te nemen in het tweede ziektejaar?

Samen met uw arbodienstverlener heeft u de verplichting om in het tweede ziektejaar verschillende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk verantwoord weer aan het werk kan.

 

Uw rol gedurende het tweede ziektejaar

 • In de 88e week dient u te starten met het aanvragen van een WIA-uitkering.
 • Deze aanvraag moet u in week 93 ingediend hebben bij het UWV.

 

Arbodienstverlening gedurende het tweede ziektejaar

 • Elke zes weken wordt het Plan van Aanpak om de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord te laten werken geëvalueerd.
 • U wordt in de 88e week ondersteund bij het starten van het aanvragen van een WIA-uitkering. Indien mogelijk begint dit met het bespreken en vastleggen van een plan voor re-integratie.
 • In week 91 wordt door de arbodienstverlener het document voor de WIA-aanvraag verzorgd. De beoordeling volgt in week 104.

Bent u geïnteresseerd in de arbodienstverlening van Felixx.® werk & inkomen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Felixx.arbo icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Offerte aanvragen

  Naam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer