Arbo

Financiële zekerheid door ons verzorgd
Verzuim werknemersverzekeringen

Arbodienstverlening

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de werkgever gedurende het ziekteverzuim van een werknemer verschillende, verplichte stappen ondernemen. Het niet nakomen van deze stappen kan leiden tot kostbare loonsancties.

Verzuim werknemersverzekeringen

Opstellen ziekteverzuimbeleid

Door een goed ziekteverzuimbeleid voorkomt u ziekteverzuim in uw organisatie. Daarnaast bevordert u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Het beleid dient als handvat voor de naleving van de vele wetgevingen, waarbij protocollen worden vastgelegd.

Verzuim werknemersverzekeringen

Preventief Medisch Onderzoek

In de Arbowet staat beschreven dat een werkgever haar werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een Preventief Medisch Onderzoek te ondergaan. Het onderzoek is erop gericht de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen.

Verzuim werknemersverzekeringen

Regie op verzuim

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken. Hier komen veel wettelijke verplichtingen bij kijken, deze gelden al vanaf één werkenemer. Door te voldoen aan alle verplichtingen, houdt u de regie op verzuim in eigen handen.

Verzuim werknemersverzekeringen

Arbodienstverlening

Het aantal arbeidsongevallen stijgt ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die met een RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen.

schuine-balk-boven-footer