Advisering StiPP

Pensioenadvies van nu. Voor later.

Advisering StiPP

StiPP staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en/of detacheringsbranche (meer dan 50% van het personeel werken op locatie van opdrachtgevers) zijn vanaf 2008 verplicht om zich bij StiPP aan te sluiten. Dit pakt echter niet voor ieder bedrijf voordelig uit. Sinds 2008 hebben wij vele organisaties geadviseerd met betrekking tot deze verplichtstelling. Laat u goed adviseren voordat u zich aansluit bij StiPP.

Allocatiefunctie van de werkgever

Tegen de verplichte aansluiting bij StiPP hebben wij Care 4 Care vanaf de Rechtbank tot aan de Hoge Raad begeleid met betrekking tot de allocatiefunctie (ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers) van de werkgever. Wat is deze allocatiefunctie?

 • In traditionele (striktere) zin: Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid.
 • In ruime zin: Het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers.

 

Inmiddels heeft de Hoge Raad arrest gewezen (het beroemde Care 4 Care Arrest):

“De wet omschrijft de uitzendovereenkomst als een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een ander om onder diens leiding arbeid te verrichten. Uit deze omschrijving volgt niet dat het moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid – ook wel allocatiefunctie genoemd – bijvoorbeeld bij ziekte of voor het opvangen van piekwerkzaamheden. Zo’n beperking blijkt ook niet uit de wetsgeschiedenis. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist (Bron: Rechtspraak.nl).

Er is duidelijkheid!

Wanneer een werkgever meer dan 50% van het premieplichtig loon ter beschikking aan opdrachtgevers (onder leiding en toezicht van de opdrachtgever) stelt, valt de werkgever onder het uitzendwezen. In dit geval geldt de verplichtstelling van StiPP en Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU).

Advisering StiPP

In gevallen waar u als werkgever zelf de leiding en het toezicht heeft (en dus de genoemde 50% norm niet gehaald wordt) is het van cruciaal belang het aspect “leiding en toezicht” materieel en formeel goed neer te zetten. Dit geldt voor de volgende formele documenten:

 • Arbeidsovereenkomst met de werknemer
 • Aanvullende arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld: Personeelshandboek)
 • Opdrachtovereenkomst met de opdrachtgever
 • Aanvullende bepalingen (bijvoorbeeld: Algemene Voorwaarden).

Iets voor uw organisatie?

Bent u ICT-ondernemer, financieel dienstverlener, organisatieadviesbureau of neemt u op een andere wijze opdrachten aan waar specialisten voor ingezet worden? Bent u daarnaast niet aangesloten bij StiPP?

 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Borgert Tegel via borgert@felixxgroep.nl. Ook via ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00 kunt u ons bereiken.

Offerte aanvragen

  Naam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer