Preventief Medisch Onderzoek

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.

Preventief Medisch Onderzoek

In de Arbowet staat beschreven dat een werkgever haar werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit geldt al vanaf één werknemer. Het onderzoek is erop gericht de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen. Wij helpen u graag met het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek.

Het verschil tussen PMO en RI&E

Het belangrijkste verschil tussen een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Risico Inventarisatie & -Evaluatie is dat een RI&E een onderzoek op bedrijfsniveau is. Een PMO is daarentegen een inventarisatie per individuele werknemer. De uitkomsten van een RI&E vormen de basis voor het inrichten van een PMO. De risico’s die naar voren komen in de RI&E moeten hierin meegenomen worden. Informatie uit een PMO kan de RI&E aanvullen. Knelpunten die met een RI&E niet worden gevonden kunnen bij een PMO juist weer wel aan het licht komen. Een PMO en een RI&E zijn allebei van belang voor de beheersing van de risico’s in het werk. Ook zijn deze onderzoeken beiden wettelijk verplicht.

Preventief Medisch Onderzoek ook handig voor de werkgever

Ook voor u als werkgever is een PMO handig om een beeld te krijgen van de gezondheid van uw werknemers of groepen werknemers (bijvoorbeeld op een specifieke afdeling). Een PMO is veelal opgebouwd uit verschillende modules met vragenlijsten over de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Offerte aanvragen

  Naam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer