Regie op verzuim

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.

Regie op verzuim

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken. Hier komen veel wettelijke verplichtingen bij kijken. Denk aan: Het begeleiden van uw zieke werknemers, het (laten) opstellen van een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) of het aanstellen van een preventiemedewerker. Denkt u daarnaast aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter (Wvp)? Door te voldoen aan alle verplichtingen, houdt u de regie op verzuim in eigen handen.

Regie op verzuim: Wat moet u als werkgever hebben geregeld?

Al vanaf één werknemer gelden verschillende wettelijke verplichtingen om gezond en veilig werken te stimuleren. Hierbij een aantal zaken die u als werkgever geregeld moet hebben.

 • Preventie en re-integratie door middel van ziekteverzuimbegeleiding
 • Garanties bieden op loondoorbetaling bij ziekte
 • Het opstellen en voeren van een ziekteverzuimbeleid
 • Preventief Medisch Onderzoek voor uw werknemers
 • Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Preventie en re-integratie door middel van ziekteverzuimbegeleiding

Voorkomen is beter dan genezen. U bent samen met uw werknemers en een arbodienstverlener verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Als gecertificeerde arbodienstverlener kunnen wij u drie verschillende pakketten aanbieden op het gebied van arbodienstverlening.

Garanties bieden op loondoorbetaling bij ziekte

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen enorm zijn. Niet alleen voor uw zieke werknemers, maar ook voor u als werkgever. In de Nederlandse wet is geregeld dat een werkgever tot twaalf jaar lang kan opdraaien voor de kosten van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Gelukkig kunt u zich laten verzekeren tegen deze werknemersrisico’s en werkgeversrisico’s.

Het opstellen en voeren van een ziekteverzuimbeleid

Door een goed ziekteverzuimbeleid voorkomt u ziekteverzuim in uw organisatie. Daarnaast bevordert u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Het beleid dient als handvat voor de naleving van de vele wetgevingen. Er worden onder andere verschillende protocollen op het gebied van ziekte en re-integratie, ziek melden, verzuimgesprekken, huisbezoeken en werkhervatting vastgelegd. Zo houdt u als werkgever de regie op het verzuim in uw organisatie. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Lees hier dan meer over het opstellen van een ziekteverzuimbeleid.

Preventief Medisch Onderzoek

In de Arbowet staat beschreven dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit onderzoek is erop gericht de risico’s, die de werkzaamheden van de werknemer voor de gezondheid van de werknemer met zich mee brengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Lees hier dan meer over het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek.

Risico Inventarisatie & -Evaluatie

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) werken de risico’s in hun organisatie beter kunnen beheersen. Dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Het toetsen van een RI&E kan gedaan worden door een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeid- of organisatiedeskundige. Er gelden in dit geval twee regelingen:

Heeft u hulp nodig?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Borgert Tegel via borgert@felixxgroep.nl. Ook via ons algemene telefoonnummer 035-698 27 10 kunt u ons bereiken.

Regie op verzuim Icon

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer