Ziektewet Eigenrisicodrager

Financiële zekerheid door ons verzorgd.

Ziektewet Eigenrisicodrager

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen uw werknemers een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV voert de WIA uit. De werkgever betaalt hiervoor een WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. Denkt u aan een Ziektewet Eigenrisicodrager verzekering? Lees dan hieronder verder.

 

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden. Dat betekent dat wanneer een werknemer ziek wordt en een Ziektewet-uitkering krijgt, u de Ziektewet-uitkering zelf moet betalen. U betaalt geen WIA-premie wanneer u eigenrisicodrager bent.

Ziektewet Eigenrisicodrager

Wilt u eigenrisicodrager van de Zietewet worden? Als een werknemer dan ziek wordt, betaalt niet het UWV, maar u als werkgever de Ziektewet-uitkering. Deze uitkering is 70% van het maximale dagloon. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Een Ziektewet Eigenrisicodrager verzekering dekt de kosten van de Ziektewet-uitkeringen voor maximaal twee jaar. Een verzekeringsmaatschappij zal op basis van een kosten-/batenanalyse een afweging maken in hoeverre u tegemoet wordt gekomen.

 

Kiest u er voor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) omdat u het premiedeel Ziektewet-flex niet hoeft te betalen. Samen met uw arbodienstverlener voert u wel zelf een ziekteverzuimbeleid en de bijbehorende verzuimadministratie uit.

Lagere premie Whk

Kiest u er voor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) omdat u het premiedeel Ziektewet-flex niet hoeft te betalen. Samen met uw arbodienstverlener voert u wel zelf een ziekteverzuimbeleid en de bijbehorende verzuimadministratie uit wat extra kosten met zich meebrengt.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Inkomensverzekeringen Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer