Collectieve ongevallenverzekering

Financiële zekerheid door ons verzorgd.

Collectieve ongevallenverzekering

Een ongeval kan leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs overlijden van één van uw werknemers. Het inkomen kan daardoor in één klap ingrijpend veranderen. Met de collectieve ongevallenverzekering biedt u uw werknemers of hun nabestaanden een eenmalige uitkering. Voor hen een prettige voorziening om terugval in inkomen op te vangen.

Collectieve ongevallenverzekering

Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt een werknemer, na een ongeval, een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Er zijn twee soorten collectieve ongevallenverzekeringen:

 • Een verzekering voor ongevallen op het werk en onderweg van huis naar werk en terug.
 • Een verzekering die alle ongevallen van een werknemer verzekert. Hiermee is de werknemer dus 24 uur per dag verzekerd.

 

In de polisvoorwaarden staat wie de uitkering krijgt. Is de werknemer voor altijd invalide? Dan krijgt de werknemer meestal de uitkering. Komt de werknemer te overlijden? Dan krijgen de erfgenamen meestal de uitkering.

Welke risico’s zijn meeverzekerd?

Met een collectieve ongevallenverzekering is het volgende verzekerd:

 • Als de werknemer door een ongeval komt te overlijden, betaalt de verzekeringsmaatschappij het afgesproken bedrag (Rubriek A).
 • Als de werknemer door een ongeval voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeringsmaatschappij een percentage van het verzekerde bedrag, afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit (Rubriek B).

 

De werknemer wordt door een arts onderzocht. De arts bepaalt voor hoeveel procent de werknemer invalide is. De arts houdt zich aan de regels van de Nederlandse Specialistenverenigingen.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Inkomensverzekeringen Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer