Tegemoetkoming voor werkgevers (1): Loonkostenvoordeel

Tegemoetkoming voor werkgevers (1): Loonkostenvoordeel

Veel werkgevers maken nog geen gebruik van Loonkostenvoordeel

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of behouden van een baan. Door de Wet Tegemoetkomingen Loondomeinen (WTL) kan de werkgever in aanmerking komen op tegemoetkomingen voor deze werknemers. Helaas is gebleken dat veel werkgevers nog niet (volledig) gebruik maken van deze tegemoetkomingen. Hieronder besteden wij aandacht aan de tegemoetkoming Loonkostenvoordeel. Er volgen nog twee berichten over de tegemoetkomingen bij Lage-inkomensvoordeel en No-riskpolis en/of Jobcoach.

Loonkostenvoordelen-1080x646

Loonkostenvoordeel (LKV) van kracht sinds 1 januari 2018

Per 1-1-2018 heeft de overheid de premiekorting voor bepaalde doelgroepen vervangen door LKV. Werkgevers die iemand in dienst nemen of herplaatsen uit bepaalde groepen, krijgen hiervoor een tegemoetkoming. Hiermee krijgen kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt.

Welke doelgroepen vallen onder de LKV?

De loonkostenvoordeel geldt voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastiger aan het werk komen uit de volgende categorieën:

  • Oudere werknemer: Vergoeding: 3,05 per uur; maximaal 6.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 3 jaar.
  • Arbeidsgehandicapte werknemer: Vergoeding: 3,05 per uur; maximaal 6.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 3 jaar.
  • Doelgroep banenafspraak en scholing belemmerden: Vergoeding: 1,01 per uur; maximaal 2.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 3 jaar.
  • Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: Vergoeding: 3,05 per uur; maximaal 6.000,- per kalenderjaar; maximale termijn is 1 jaar.

Wat moet u als werkgever doen?

In de aangifte loonheffingen zet de werkgever de indicatie voor ‘LKV’ op ‘ja’. Dit mag u pas doen als een kopie doelgroep-verklaring LKV van de werknemer is ontvangen (tenzij sprake is van overgangsrecht). Deze doelgroepverklaring LKV moet de werknemer (of gemachtigde) aanvragen bij het UWV of de gemeente* binnen drie maanden na indiensttreding. Het is dus belangrijk om tijdig na te gaan of een werknemer onder een doelgroep valt. Het UWV berekent na het verzoek de totale loonkostenvoordeel voor de werkgever. De Belastingdienst betaalt de werkgever vervolgens uit (uiterlijk 12 september).

* Alleen doelgroep oudere werknemers met uitkering van gemeente vraagt aan bij gemeente.

Laat ons u helpen

Heeft u na het lezen van dit artikel over de loonkostenvoordeel vragen? Of wilt u begeleid worden bij het aanvragen van de LKV? Neem dan gerust contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert@felixxgroep.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verderBent u al bekend met ons salarisadministratiepakket?

Felixx.® loon is een speciaal ingerichte versie van de salarisadministratie-applicatie van Nmbrs. U blijft met Felixx.® loon zelf in controle, terwijl u meer tijd over heeft voor de ontwikkeling van uw nieuwe en bestaande werknemers. Dat voor maar  5,31 per werknemer per maand!