Lijfrente bank-sparen

Lijfrente bank-sparen

Extra pensioen

Als een werknemer pensioen opbouwt, kan vaak een extra deel van het inkomen ingelegd worden in de pensioenregeling. Deze inleg wordt vervolgens gebruikt om op de pensioenleeftijd extra pensioen aan te kopen. Wist u dat een werknemer die een pensioentekort heeft, dit ook zelf kan oplossen via lijfrente-sparen. Wat is nu verstandig?

Lijfrente-sparen

Keuze verschilt per werknemer

Of het nu gaat om pensioen- of lijfrente-sparen, voor beiden is wat te zeggen. De keuze zal per werknemer verschillen. In een eerder artikel werd al aandacht besteed aan extra pensioensparen via de pensioenregeling. In dit artikel gaan wij dieper in op het lijfrente-sparen.

Lijfrente-sparen

Bij een aantoonbaar pensioentekort kan er ook voor gekozen worden om jaarlijks premie in te leggen in een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrenterekening. Het bedrag dat ingelegd wordt mag als aftrekpost opgevoerd worden bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het pensioentekort wordt daarbij aangetoond via de jaarruimteberekening. Deze berekening kunt u zelf maken op de website van De Belastingdienst. U kunt deze ook door uw financieel adviseur laten verzorgen. Voor de hoogte van het inkomen mag in tegenstelling tot pensioensparen wel de bijtelling van de auto van de zaak meegenomen worden. Afgezien van de franchise die van toepassing is, wordt de hoogte van de jaarruimte ook beïnvloed door het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd. In een schema ziet dit er als volgt uit:

Lijfrente-bank-sparen

Is in de voorgaande jaren de volledige jaarruimte niet benut? Dan mag u de niet benutte jaarruimte alsnog (gemaximeerd) gebruiken in de reserveringsruimte.

In de opbouwfase wordt eigenlijk niet meer gekozen voor een levensverzekering. Hierdoor is deze mogelijkheid bijna niet meer aanwezig. Een van de hoofdredenen is dat bij een bancaire lijfrente rekening het opgebouwde lijfrentekapitaal automatisch op basis van het erfrecht ter beschikking komt voor de nabestaanden bij overlijden.

Gedurende de opbouwfase kan op een bancaire lijfrente rekening verder gekozen worden voor een variabele rente. Of u kunt het al gespaarde bedrag voor een langere termijn vastzetten in een deposito (met een hogere rente dan de variabele). Daarnaast kunt u kiezen voor een beleggingsrekening.

Voor het gespaarde lijfrentekapitaal wordt op de pensioen ingangsdatum een lijfrente-uitkering aangekocht. Bij een levensverzekeraar kan dit levenslang zijn maar bij een bancaire lijfrente-uitkering is de minimale duur 20 jaar na de AOW-datum. Wanneer het lijfrentekapitaal eerder ingaat, komen daar ook de jaren voor de AOW-datum bij. Met een lijfrentekapitaal zijn er meer mogelijkheden dan bij een pensioenkapitaal. Zo kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor een tijdelijke uitkering. Bent u toe aan het genieten van de oude dag? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur en de mogelijkheden (en beperkingen) te bespreken.

Voordelen van lijfrente-sparen

 • De inleg is belastingvrij.
 • Er mag zelf bepaald worden hoevaak en hoeveel er ingelegd wordt.
 • U bent vrij om de uitvoerder te kiezen of van uitvoerder te wisselen.
 • Bij wisseling van werkgever kunt u op de eigen lijfrenterekening doorsparen.
 • Ruimere mogelijkheden op de ingangsdatum. Zo hoeft de uitkering niet levenslang te zijn.
 • Bij overlijden komt het gespaarde kapitaal ter beschikking van uw erfgenamen.
 • Geen onderdeel van Box III (vermogen).

Nadelen van lijfrente-sparen

 • Geen tussentijdse opname mogelijk (in vergelijking tot netto-sparen).
 • Voor de hoogte van de inleg (en de jaarlijkse belastingaangifte) is een berekening nodig.
 • In de uitkeringsfase worden de uitkeringen belast.
 • Ten opzichte van pensioensparen is meestal een lagere inleg mogelijk.

Pensioensparen of juist lijfrente-sparen

Zoals eerdergenoemd valt voor beiden wat te zeggen. Al hoewel de voorgaande uitleg niet uitputtend is, gaan wij ervan uit dat u met deze kennis in staat bent een afgewogen beslissing te nemen voor pensioensparen of juist lijfrente-sparen. Of misschien wel beide naast elkaar?

Heeft u advies nodig?

Als u advies nodig heeft of als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of info@felixxgroep.nl. U kunt vragen naar Ronald van Baardwijk.

Tags:
,

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder