Extra pensioensparen via de pensioenregeling

Extra pensioensparen via de pensioenregeling

Extra pensioensparen

Als een werknemer pensioen opbouwt, kan vaak een deel van het inkomen extra ingelegd worden in de pensioenregeling. Deze inleg wordt vervolgens gebruikt om op de pensioenleeftijd extra pensioen aan te kunnen kopen. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Lees dan gerust verder.

pensioen

Pensioensparen: Hoe werkt dat?

Er bestaan allerlei verschillende pensioenregelingen waarbij zeer grote verschillen kunnen ontstaan in de opgebouwde pensioenrechten. De laatste jaren zien wij een trend dat de pensioenen steeds soberder worden. De overeengekomen pensioenopbouw is bijvoorbeeld niet maximaal of het pensioengevend inkomen is gemaximaliseerd. Binnen de grenzen van wat fiscaal wel mag, ontstaat er dan ruimte om bij te sparen.

20200430-Pensioensparen-afbeelding-1

Pensioensparen I

De meest veelvoorkomende vorm is om binnen het overeengekomen maximum pensioengevend inkomen bij te sparen. De pensioengrondslag is bekend en de pensioenuitvoerder heeft opgegeven wat per leeftijd aan extra premie ingelegd kan worden.

Pensioensparen II

Bijsparen boven het overeengekomen maximum inkomen komt minder vaak voor. Dit is wel een fiscaal toegelaten vorm! Met uitzondering van de bijtelling van de auto van de zaak komt daar het inkomen boven het overeengekomen maximum voor in aanmerking.

In sommige gevallen is er ook sprake van een franchiseverschil. Het pensioencontract kent in dit geval een hogere franchise dan wat wettelijk aan minimale franchise is toegestaan. In figuur 1 wordt het pensioensparen bij een hoge franchise niet inzichtelijk gemaakt, maar is wel aanwezig.

Bij wijziging van de inkomenssituatie of wijziging van de pensioenregeling zal getoetst moeten worden of er niet te veel bijgespaard wordt. Deze aanpassingen vinden doorgaans plaats op 1 januari en vallen vaak samen met de jaarlijkse aanpassing van de inkomens. Beide wijzigingen kunnen zo in één keer meegenomen worden.

Voor het extra gespaarde kapitaal wordt op de pensioeningangsdatum een levenslange pensioenuitkering aangekocht. Overlijdt de werknemer voor de pensioeningangsdatum? Dan vervalt, wanneer er geen sprake is van een restitutieregeling voor de nabestaanden, het gespaarde kapitaal aan de pensioenuitvoerder. Als compensatie voor dit verval, wordt vaak jaarlijks een bonus bij leven uitgekeerd (en toegevoegd aan het gespaarde kapitaal). Loopt uw pensioenregeling bij een Pensioenpremie Instelling (PPI)? Dan is het afhankelijk van de regeling wat er bij overlijden gebeurt met het pensioenkapitaal. Dit kan ten gunste komen van het collectief, toegevoegd worden aan het eigen vermogen van de PPI of ten gunste komen van de nabestaanden. In het laatste geval staat het kapitaal ter beschikking (voor verbetering) van het nabestaandenpensioen.

Voordelen van pensioensparen

 • Belasting wordt pas geheven over de uitkeringen.
 • Er mag zelf bepaald worden hoevaak en hoeveel er ingelegd wordt.
 • Voor de jaarlijkse belastingaangifte is geen aanvullende berekening nodig.
 • Het extra pensioen wordt levenslang uitgekeerd.
 • Lage kosten en een redelijk rendement.
 • Ten opzichte van lijfrente-sparen is meestal een hogere inleg mogelijk.
 • Geen onderdeel van Box III (vermogen).

Nadelen van pensioensparen

 • Geen tussentijdse opname (in vergelijking tot netto-sparen) mogelijk.
 • Extra sparen kan alleen daar waar ook het normale pensioen opgebouwd wordt.
 • Bij overlijden is er niet altijd een dekking voor de nabestaanden. Bovendien moet de partner, partner zijn in de zin van de pensioenregeling.
 • Met pensioensparen mag er minder belastingvrij premie ingelegd worden voor lijfrente-sparen.
 • Door verlaging van het brutoloon is er mogelijk sprake van een lagere arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering.

Overige zaken

 • Pensioensparen over vaste het pensioengevend inkomen kan periodiek (maandelijks/vier wekelijks) plaatsvinden of achteraf door middel van een (inhaal)koopsom.
 • Pensioensparen over variabel pensioengevend inkomen (zoals bonussen) kan alleen achteraf door middel van een (inhaal)koopsom.
 • De pensioenuitvoerder kan een minimum aanhouden voor de periodieke inleg en de (inhaal)koopsom.
 • Het pensioensparen dient afgestemd te worden met de salarisadministratie en de pensioenuitvoerder.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de bovenstaande informatie, neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of info@felixxgroep.nl. U kunt vragen naar Ronald van Baardwijk.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder