Geen partnerpensioen voor partner

Geen partnerpensioen voor partner

Vallen ongehuwd samenwonenden bij uw pensioenregeling onder het partnerbegrip?

Uit cijfers van DNB blijkt dat bij de meeste pensioenfondsen (328 van de 343) de ongehuwd samenwonenden al onderdeel uitmaken van het partnerbegrip en derhalve aanspraak kunnen maken op het partnerpensioen. Overigens hanteren niet alle pensioenuitvoerders dezelfde voorwaarden voor wat betreft het partnerbegrip. Er zijn bijvoorbeeld pensioenregelingen waar ook een schriftelijke samenlevingsovereenkomst die niet notarieel is vastgelegd voldoende is om aanspraken op een partnerpensioen te krijgen, of wanneer uit de Basisregistratie Personen blijkt dat men minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding voert.

geen-partnerpensioen

Controleer de voorwaarden van uw pensioenregeling

Welke definitie hanteert uw pensioenfonds met betrekking tot ongehuwd samenwonen om aanspraak te kunnen op het partnerpensioen? Het heeft zin om dit te bekijken want door een recente uitspraak van het Hof van Amsterdam is deze aansprakelijkheid namelijk strikter gedefinieerd. Volgens de uitspraak kan er namelijk geen sprake zijn van partnerpensioen indien dit niet is vastgelegd in een notarieel verleden samenlevingscontract.

Alleen partnerpensioen met een notarieel vastgelegd samenlevingscontract

In de uitspraak van het Hof is bepaald dat een partner die niet aan de voorwaarden voldoet dat er een notarieel samenlevingscontact is, niet kan worden beschouwd als een partner in de zin van het pensioenreglement. Ook niet op basis van redelijkheid en billijkheid als er overeenstemming is over een concept akte die nog niet is gepasseerd.

Wij helpen u graag

Misschien is dit een mooie aanleiding om nog eens kritisch naar uw pensioenregeling of pensioenreglement te kijken. Bel ons gerust op 085-083 10 00 of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder