De Generatieregeling in het gelijk gesteld

De Generatieregeling in het gelijk gesteld

Gezond naar Pensioen en Felixx.® pensioen winnen rechtszaak

De reclame GeneratiePact versus De Generatieregeling, waarin PROambt haar pensioenregeling voor oudere werknemers vergelijkt met de pensioenregeling van Gezond naar Pensioen en Felixx.® pensioen, is een ontoelaatbare vorm van misleidende vergelijkende reclame en daarom onrechtmatig. Dat heeft de Voorzieningenrechter te Amsterdam bepaald in een vonnis van 5 december 2018 in een kort geding zaak aangespannen door Gezond naar Pensioen en Felixx.® tegen PROambt.

DeGeneratieregeling_smal

Recticificatie

PROambt is onder meer veroordeeld tot rectificatie van de misleidende reclame en tot verzending van deze rectificatie naar alle partijen naar wie de ongeoorloofde reclame was verzonden.

Scheve vergelijking

De Voorzieningenrechter oordeelt dat PROambt in de vergelijking uitgaat van ongelijke situaties, namelijk de situatie dat iemand zijn pensioen laat uitkeren na zijn 68e levensjaar (regeling PROambt) en de situatie waarin dat al daarvoor gebeurt (regeling Gezond naar Pensioen en Felixx.®). Dat is per definitie een scheve vergelijking. Eveneens is onjuist dat De Generatieregeling altijd uitgaat van 50 % werken, 60 % salaris en 100% pensioenopbouw in combinatie met vervroegd pensioen. PROambt miskent dat bij De Generatieregeling tal van opties mogelijk zijn en dat advies op maat gegeven kan worden. Daarnaast is van belang dat, als alle relevante factoren op dezelfde wijze worden ingevuld, de financiële uitkomsten voor een werknemer in beide regelingen hetzelfde zijn.

GeneratiePact niet voordeliger volgens de rechter

De Voorzieningenrechter concludeert daarom dat de vergelijking die zou leiden tot de conclusie dat GeneratiePact voordeliger zou dan De Generatieregeling, niet op objectieve wijze is verricht en een misleidend karakter heeft. Anders dan PROambt heeft geschreven zijn de regelingen niet diepgaand geanalyseerd en bestaan er niet “enorme verschillen” tussen de regelingen na de AOW-leeftijd.

Onnodig grievend

Bovendien acht de Voorzieningenrechter de tekst van de reclame dat De Generatieregeling slechts te adviseren is aan een “alleenstaande terminaal zieke” onnodig grievend over de diensten van Gezond naar Pensioen en Felixx.®, die haar reputatie kan aantasten.

Blij met de uitspraak

Felixx.® pensioen is uiteraard blij met de uitspraak en dan vooral met de duidelijkheid die deze verschaft voor onze relaties. De Generatieregeling biedt bedrijven immers zoveel mooie mogelijkheden dat alleen heldere communicatie hier recht aan doet.

Is de generatieregeling wellicht iets voor uw onderneming en medewerkers? Of wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend direct contact op met Borgert Tegel: borgert@felixxpensioen.nl of bel 06-54340576

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder