Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en pensioen

Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en pensioen

Zwangerschapsverlof en geboorteverlof lijken hetzelfde, maar zijn toch anders. Zo is zwangerschapsverlof bedoeld voor een (toekomstige) moeder, terwijl de partner juist geboorteverlof kan opnemen. Naast het geboorteverlof voor de partner is het ook mogelijk om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Bouwt uw werknemer dan nog pensioen op? In dit artikel leest u meer over het opbouwen van pensioen tijdens het zwangerschapsverlof, geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof.

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

De aanstaande moeder heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof. U als werkgever betaalt het salaris in deze periode 100% door aan de werknemer. Vervolgens ontvangt u, als werkgever, een uitkering van het UWV. De werknemer moet uiterlijk vier weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Het verlof eindigt op z’n vroegst tien weken na de geboorte van het kind.

In deze periode wordt de pensioenopbouw ‘gewoon’ voortgezet. Omdat het salaris 100% wordt doorbetaald, loopt ook de opbouw van pensioen en de inhouding van de eventuele eigen bijdrage door.

Geboorteverlof

Sinds 2019 is het geboorteverlof voor partners in loondienst verlengd van twee dagen naar één werkweek. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Deze dagen mag de werknemer naar eigen inzicht opnemen gedurende de eerste vier weken na de bevalling.

De werkgever betaalt het salaris in deze periode 100% door. In deze periode wordt ook de pensioenopbouw ‘gewoon’ voortgezet.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen. De partner heeft recht op vijf werkweken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof kan naar eigen inzicht opgenomen worden in de eerste zes maanden na de bevalling.

Anders dan bij zwangerschapsverlof en gewoon geboorteverlof, stopt de loondoorbetaling tijdens het aanvullend geboorteverlof. In plaats daarvan krijgt de werknemer een uitkering vanuit het UWV van 70% van het (gemaximeerde) dagloon. Deze uitkering kan rechtstreeks door het UWV, maar ook via de werkgever worden betaald.

Aangezien er geen sprake is van loondoorbetaling, wordt er tijdens het aanvullend geboorteverlof géén pensioen opgebouwd. De werknemer en werkgever betalen dus géén pensioenpremie. Het partner- en wezenpensioen blijven wel ongewijzigd verzekerd tijdens het aanvullende geboorteverlof. Bij overlijden van de deelnemer tijdens de verlofperiode, ontvangen de partner en kind(eren) een partner- en/of wezenpensioenuitkering.

Maak duidelijke afspraken

De geboorte van een kind is doorgaans een leuke, maar ook hectische tijd. Er moet veel geregeld worden. De eventuele voortzetting van pensioenaanspraken tijdens aanvullend geboorteverlof staat doorgaans niet heel hoog op de to-do lijstjes van kersverse ouders. Het niet juist regelen kan echter verstrekkende gevolgen hebben. Neem daarom als werkgever het heft in eigen handen. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder