Ziekte verzwijgen tijdens een sollicitatie, mag dat?

Ziekte verzwijgen tijdens een sollicitatie, mag dat?

Bent u opzoek naar nieuwe werknemers? Dan heeft u vast een aantal sollicitatiegesprekken gehad. In een sollicitatiegesprek laat een sollicitant zich van zijn of haar beste kant zien. Maar tot hoe ver mag dit gaan? Mag een sollicitant verzwijgen dat hij of zij (gedeeltelijk) ziek is?

Ziekte verzwijgen

Verplichtingen sollicitatiegesprek

Wanneer u een sollicitatiegesprek voert, dan kunt u er vanuit gaan dat een sollicitant de waarheid spreekt over zijn of haar diploma’s. Een sollicitant mag hier namelijk niet over liegen. Daarnaast moet een sollicitant aangeven wanneer er belemmeringen zijn met betrekking tot het uitoefenen van de functie.

Als werkgever heeft u ook een aantal regels waar u zich aan moet houden. Zo mag u géén vragen stellen over privézaken. Ook mag u geen vragen stellen over de gezondheid van uw sollicitant. U moet er dus vanuit gaan dat een sollicitant eerlijk is. Ook over mogelijke belemmeringen waardoor de functie niet goed kan worden uitgevoerd.

Verzwijgen van ziekte

Dat er tijdens een sollicitatiegesprek niet altijd eerlijk wordt gesproken over belemmeringen blijkt uit onderstaande uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

De rechtszaak vindt plaats tussen de nieuwe werknemer en een werkgever. De werknemer had zich bij haar oude werkgever ziekgemeld en was onder begeleiding van een bedrijfsarts aan het re-integreren. De werknemer was voor 80% aan het werk op het moment dat de werkgever haar contract beëindigde.

De werknemer ging solliciteren bij een andere werkgever. In het sollicitatiegesprek komt haar arbeidsongeschiktheid niet ter sprake. Na anderhalve maand werken, valt de werknemer uit wegens ziekte. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. De bedrijfsarts stelde namelijk vast dat de werknemer bij aanvang van haar nieuwe baan ziek was en niet in staat was om te re-integreren.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat de arbeidsovereenkomst nietig kon worden verklaard op grond van dwaling. De werknemer wist dat zij (gedeeltelijk) ziek was en had dit dus moeten melden tijdens haar sollicitatiegesprek.

De betreffende werknemer was het hier niet mee eens. Ze was voldoende hersteld, want ze werkte tenslotte weer voor 80%. De functie waarvoor zij had gesolliciteerd, was ook voor 0,8 fte. Daarnaast was dit een vergelijkbare functie.

Conclusie

De werknemer was dus op de hoogte dat ze (gedeeltelijk) ziek was en dat dit mogelijk een probleem kon worden bij het vervullen van haar nieuwe functie. Daarnaast was de werknemer betrokken bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst. Zij had de overeenkomst namelijk getekend en aanvaard. Hierdoor moest zij ervan op de hoogte zijn dat haar arbeidsongeschiktheid van doorslaggevende factor zou zijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder