Wiebes vraagt om uitstel!

Wiebes vraagt om uitstel!

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer op losse schroeven?

Het was al duidelijk dat staatssecretaris Wiebes zijn dossierkennis op het vlak van pensioen in eigen beheer te wensen over liet. In het memorie van antwoord bij het pakket belastingmaatregelen 2017 maakt hij het zo bont dat hij zich vandaag (20 december 2016) genoodzaakt zag om de 1e Kamer te verzoeken de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen.

De oorzaak van de ontworteling van Wiebes kan gevonden worden in zijn antwoorden op vragen van het NOB zoals die in memorie van antwoord zijn opgenomen. Het gaat om de vragen over de in de meeste pensioentoezeggingen opgenomen indexatiebepalingen. Bij het vaststellen van de fiscale pensioenvoorziening worden, conform de spelregels zoals wij die dachten te kennen, deze indexaties buiten beschouwing gelaten. Met de antwoorden van Wiebes op de vragen van het NOB lijkt het alsof wij deze spelregels nooit goed hebben begrepen.

Hoe zit de uitfasering?

Door afkoop of omzetting in een voorziening oudedagsverplichting (ODV) conform het Wetsvoorstel behoren volgens Wiebes de indexatie verplichtingen ineens tot de fiscale voorziening. Het gevolg:

  • een extra pensioenlast en daarmee een lager resultaat en belastingdruk;
  • een hogere afkoopwaarde dan wel ODV omzettingswaarde.

Daarmee komt de doelstelling van 2 miljard belastingopbrengsten in gevaar en dreigt deze om te slaan in gemis van 5 miljard aan belastinginkomsten. Voor de goede orde: bij het handhaven van het pensioen in eigen beheer worden indexatie lasten ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat de indexatie zich daadwerkelijk voor doet, dus jaar voor jaar.

Mogelijke oplossing

De vraag is natuurlijk of de soep zo heet gegeten wordt of dat Wiebes zijn antwoorden alleen maar hoeft te herzien. Volgens mij kan dat vrij eenvoudig. In het wetsvoorstel dat de pensioenaanspraak zonder sanctie prijs gegeven kunnen worden voor zover de waarde in economisch verkeer hoger is dan de fiscale balanswaarde.  De fiscale balanswaarde is de waarde voor verlaging (afstempelen) van de pensioenrechten. De zo verlaagde pensioenrechten zijn nominale aanspraken die vervolgens afgekocht worden. In het geval dat gesteld wordt dat de afgestempelde pensioenrechten ook geïndexeerd worden dan wordt het nominale pensioenrecht lager. Al met al blijft de fiscale balanswaarde ongewijzigd en ontstaat geen extra pensioenlast. Vervolgens wordt er afgekocht of wordt het omgezet in een ODV.

De staatssecretaris is aan zet

De Staatssecretaris komt zo spoedig mogelijk met een Novelle (of wordt het een Thriller of toch een Flop?) waarin hij eventuele flankerende maatregelen zal opnemen evenals een wijziging datum inwerkingtreding. Hopelijk ziet Wiebes nog het (Kerst)licht en kan hij het wetvoorstel nog ongeschonden door de 1e Kamer loodsen, anders zit er volgens mij niets anders op dan het wetsvoorstel in te trekken en de huidige situatie laten bestaan. Wij houden de vinger aan de pols en informeren u meteen wanneer er meer duidelijkheid is. Voor nu fijne feestdagen en alvast een mooi 2017 toegewenst. Neem contact met ons op.

Tags:

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder