Invoering wet Verbeterde premieregeling

Invoering wet Verbeterde premieregeling

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 juni ingestemd met de wet Verbeterde premieregeling. Deze wet regelt dat deelnemers met een premieovereenkomst in de uitkeringsfase desgewenst kunnen doorbeleggen en voor het expiratiekapitaal een variabele pensioenuitkering kunnen aankopen.

Doorbeleggen

Vaste of variabele pensioenuitkering

Tot dusver was het in een premie-of kapitaalovereenkomst alleen mogelijk om het gehele beschikbare pensioenkapitaal om te zetten in een levenslange gegarandeerde (vaste) uitkering. De wet Verbeterde premieregeling maakt het nu mogelijk om naast de vaste uitkering te kiezen voor een variabele uitkering.

Met de keuze voor een variabele uitkering kiest de deelnemer op pensioendatum ervoor om niet een vastgestelde uitkering te kopen maar om te blijven beleggen met het reeds opgebouwde kapitaal. Er is dan ook geen noodzaak meer om op pensioendatum het volledige beleggingsrisico afgebouwd te hebben. Vóór de pensioendatum bouwt de deelnemer het beleggingsrisico minder snel af. Gevolg hiervan is dat de deelnemer gemiddeld langer in aandelen en andere zakelijke waarden kan beleggen.

Hoger pensioen, hoger risico?

Dit levert naar verwachting een hoger pensioen op maar brengt ook een hoger risico met zich mee in geval van dalende aandelenkoersen. Bij een variabele uitkering kan de uitkering van jaar tot jaar verschillen als gevolg van wisselende beleggingsresultaten. De verwerking van de financiële mee- of tegenvallers die het gevolg zijn van het beleggingsrisico of van de ontwikkeling van de levensverwachting gebeurt door middel van individuele toedeling of door middel van een collectief toedelingsmechanisme.

Wat betekent dit voor de deelnemer?

Een deelnemer krijgt van de pensioenuitvoerder de keuze voorgelegd tussen een vaste en een variabele uitkering. Wie geen keuze maakt komt automatisch in de default terecht, de life cycle gericht op een vaste uitkering vanaf de pensioendatum. Wanneer de deelnemer voor de pensioendatum tot een collectief is toegetreden, of op pensioendatum voor een variabele uitkering heeft gekozen, dan kan deze keuze later niet meer worden gewijzigd.

De verwachting is dat de wet Verbeterde premieregeling vanaf 1 september 2016 van kracht wordt.

Hulp nodig?

Neem gerust contact met ons op wanneer u met dezelfde vragen zit of wellicht nog met andere. Wij helpen u graag. Bel 085-083 10 00 of vul het onderstaande terugbel verzoek in.

Gijs Paping

Pensioenadviseur
gijs.paping@felixxwerkt.nl

Als pensioenconsultant met een jarenlange ervaring in assurantiën weet Gijs als geen ander wat er speelt… Lees verder