Werkstress neemt toe: de impact op mentale gezondheid van werknemers

Werkstress neemt toe: de impact op mentale gezondheid van werknemers

Burn-outklachten zijn erg vervelend voor uw werknemer en voor uzelf. Wanneer uw werknemer voor een langere periode ziek uitvalt, moet u veel zaken regelen. Werkstress en burn-out zijn tegenwoordig veelvoorkomende problemen op de werkvloer. Ze leiden niet alleen tot langdurige afwezigheid, maar hebben ook een negatieve invloed op de productiviteit binnen uw organisatie. 

Onderzoek naar de oorzaken van een burn-out 

Recent onderzoek van TNO werpt nieuw licht op de factoren die bijdragen aan burn-outklachten. Terwijl de leeftijd van werknemers enige invloed heeft op hun mentale gezondheid, spelen psychosociale arbeidsbelasting en persoonskenmerken een nog grotere rol. Vooral psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals hoge werkdruk en weinig autonomie in het werk, blijkt een belangrijke factor te zijn. Ook persoonskenmerken zoals sekse en opleidingsniveau hebben een significante impact. 

Met de toenemende aandacht voor generatieverschillen op de werkvloer, heeft TNO onderzocht of er verschillen zijn tussen generaties wat betreft de aspecten die werknemers belangrijk vinden aan hun werk, de waarde die ze hechten aan werk en hun mentale gezondheid. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) blijkt dat vooral werknemers rond hun dertigste relatief vaak burn-outklachten rapporteren. Toch zijn leeftijdsgebonden verschillen niet doorslaggevend in het ontstaan van burn-outklachten. 

Generatiebeleid 

Er blijkt echter geen grond voor het voeren van een generatiebeleid als het gaat om de mentale gezondheid van werknemers. De verschillen binnen generaties blijken groter te zijn dan de verschillen tussen generaties. Leeftijdsbewust beleid is wel nuttig, aangezien elke levensfase andere behoeften met zich meebrengt. 

Preventieve maatregelen voor werkgevers 

Als werkgever is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om werkstress te verminderen en de mentale gezondheid van werknemers te ondersteunen. Dit kan door het bevorderen van een gezonde werkcultuur, voldoende pauzes stimuleren en open communicatie aanmoedigen. Het is essentieel om aandacht te besteden aan factoren zoals werkdruk en autonomie, en te investeren in een werkomgeving die de mentale gezondheid van werknemers ondersteunt. 

Wettelijke verplichtingen bij langdurige ziekte 

Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen waar werkgevers rekening mee moeten houden bij langdurige ziekte van een werknemer. Dit omvat loondoorbetaling en het opstellen van een re-integratieplan. Het tijdig inschakelen van een bedrijfsarts en het bieden van passende begeleiding kan bijdragen aan een sneller herstel en terugkeer naar de werkvloer. 

Conclusie 

Kortom, werkgevers spelen een cruciale rol bij het aanpakken van werkstress en het ondersteunen van de mentale gezondheid van werknemers. Door proactief te handelen en een ondersteunende omgeving te creëren, kunnen werkgevers een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van burn-outklachten en het bevorderen van een gezonde en productieve werkvloer. Het welzijn van medewerkers is niet alleen van groot belang voor henzelf, maar ook voor het succes en de continuïteit van het bedrijf. 

Heeft u vragen?

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder