Wat u kunt doen aan frequent verzuim

Wat u kunt doen aan frequent verzuim

Verzuim is voor een werkgever duur. Gemiddeld kost het de werkgever 250,00 per ziektedag. Hierdoor staat het voorkomen en verlagen van ziekteverzuim prominent op de agenda van werkgevers. Toch merken wij dat werkgevers behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de verschillende vormen van verzuim. In dit artikel beschrijven wij welke vormen van verzuim er zijn en wat u kunt doen om frequent ziekteverzuim te voorkomen.

Ziekteverzuim

Kort- en lang verzuim

Het UWV hanteert een grens van vier weken. Wanneer uw werknemer minder dan vier weken ziek is, is er sprake van kort verzuim. In dit geval hoeft u de werknemer alleen ziek te melden bij uw arbodienstverlener. U hoeft geen re-integratieverslag op te (laten) maken. Natuurlijk houdt u wel contact met uw zieke werknemer, zodat u weet wanneer u weer op hem/haar kunt rekenen.

Is uw werknemer langer dan vier weken ziek? Dan is er sprake van lang verzuim. U dient de werknemer ziek te melden bij uw arbodienstverlener. Hierbij is het protocol dat de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse opstelt. Op basis van de probleemanalyse kunt u samen met de bedrijfsarts een plan van aanpak opmaken en voert u deze samen met uw werknemer uit. Op het moment dat uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is, dan moet u uw werknemer aanmelden bij het UWV.

Frequent kort verzuim

Frequent kort verzuim kan een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van werkstress, een conflict op de werkvloer of problemen in het privéleven van uw werknemer. Wanneer dit niet op tijd wordt gesignaleerd, kan kort verzuim lang verzuim worden. Om dit te voorkomen, kunt u als werkgever de volgende stappen ondernemen:

  • Ga het gesprek met uw werknemer aan.
  • Zorg voor een verzuimprotocol.
  • Voer controles uit.
  • Verhoog de drempel, bijvoorbeeld door wachtdagen in te stellen. De werkgever hoeft dan over de eerste dag of de eerste twee dagen geen loon te betalen.

De verschillende verzuimsoorten

Er zijn verschillende soorten verzuim: wit, grijs en zwart verzuim. Voor u als werkgever is het belangrijk om te weten om welk soort het gaat.

Wit verzuim
In dit geval heeft uw werknemer een geldige reden om niet te komen werken. De werknemer is op dit moment constateerbaar ziek (medische aard).

Grijs verzuim
In dit geval kan over de legitimiteit van de ziekmelding worden getwijfeld. Meestal is de aanleiding van de ziekmelding wel legitiem, maar de duur van het verzuim niet. De werknemer blijft langer thuis dan, medisch gezien, nodig is. Grijs verzuim kan ook betrekking hebben op een ziekmelding vanwege een doktersbezoek van een kind of vanwege andere privéomstandigheden.

Zwart verzuim
Heeft een werknemer geen goede reden om niet te werken, dan wordt er gesproken over zwart verzuim, ook wel fraudeverzuim genoemd. Een werknemer kan zich bijvoorbeeld ziek melden omdat hij/zij thuis aan het verbouwen is.

Het verzuimgesprek

Voorkomen is beter dan genezen. Met een verzuimgesprek kunt u ziekteverzuim voorkomen dan wel terugdringen. Een verzuimgesprek vindt vaak plaats op het moment dat uw werknemer een afwijkende norm van verzuimgedrag vertoont. Een verzuimgesprek kent een aantal stappen:

  • 1. Som de feiten op.
  • 2. Som de gevolgen op.
  • 3. Spreek het doel van het verzuimgesprek uit.
  • 4. Geef de werknemer de ruimte om te reageren.
  • 5. Bedenk samen met uw werknemer oplossingen.
  • 6. Maak samen met uw werknemer afspraken.

N.B.: Houd altijd rekening met de privacy van uw werknemer. Leg bijvoorbeeld niet de reden van de ziekmelding vast.

Het verzuimprotocol

In een verzuimprotocol legt u vast wat de verantwoordelijkheden zijn van u als werkgever en uw werknemers op het moment dat zij ziek zijn. Het verzuimprotocol kan bestaan uit de volgende onderdelen: de manier van ziekmelden, het contact tussen u en uw werknemers gedurende het verzuim, het contact met de bedrijfsarts, de bereikbaarheid van uw werknemers gedurende het ziekteverzuim, de probleemanalyse en het re-integratieadvies, het plan van aanpak, de ziekmelding naar het UWV, de eerstejaarsevaluatie, het re-integratiedossier en de WIA-aanvraag, verzuim tijdens vakanties (in het buitenland), de sancties en de privacy van uw werknemers.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over arbo-gerelateerde onderwerpen of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een verzuimprotocol? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder