Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor uw portemonee?

Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor uw portemonee?

Op Prinsjesdag worden door de regering de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Volgens de berekeningen gaat iedereen er in 2021 een beetje op vooruit. De voor onze dienstverlening relevante plannen en belangrijke zaken hebben wij hier voor u verzameld. Wilt u alle plannen van de regering lezen? Wij verwijzen u graag door naar de website van de Rijksoverheid.

Prinsjesdag 2020

Zorgverzekering

De zorgpremie stijgt met ongeveer 5,00 per maand (voorspelling). De zorgtoeslag stijgt ook. Voor een éénpersoonshuishouden geldt een stijging van maximaal 44,00 per jaar en voor een meerpersoonshuishouden geldt een stijging van maximaal 99,00 per jaar. Het minimale eigen risico blijft 385,00. De basiszorgverzekering wordt uitgebreid met herstelzorg na een COVID-19 besmetting, vergoeding dagbehandeling van niet-aangeboren hersenletsel en vergoeding voor geneesmiddelen bij eierstokkanker en lymfeklierkanker. De definitieve zorgpremies worden in november 2020 bekend gemaakt door de zorgverzekeraars.

Korting op uw zorgverzekering

Vindt u het belangrijk dat uw werknemers specifieke zorg kunnen krijgen die afgestemd is op de werkzaamheden die zij verrichten, waardoor uw werknemers weer sneller aan het werk kunnen bij ziekte? Meld u dan aan via de website van Elswout AssurantieGroep om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden.

Voordelen voor de werkgever:

  • Een collectieve zorgverzekering is een voorbeeld van goed werkgeverschap
  • Doordat de zorg is afgestemd op de werkzaamheden van uw werknemers, zullen uw werknemers minder lang ziek zijn, waardoor u op de verzuimkosten bespaart
  • U werkt aan duurzame inzetbaarheid

Voordelen voor de werkgever:

  • Met een collectieve zorgverzekering krijgen uw werknemers korting op de premie van de zorgverzekering, de zogenoemde collectiviteitskorting (maximale, wettelijke korting: 5% op de premie van de basiszorgverzekering).
  • Daarnaast krijgen uw werknemers korting op de aanvullende zorgverzekeringen
  • Uw werknemers kunnen ruimere vergoedingen en meer diensten zoals wachtlijstbemiddeling krijgen

Pensioen

De verwachting is dat komend jaar de stijging van de algemene koopkracht op 0,9% uitkomt. De koopkrachttoename van gepensioneerden is komend jaar naar verwachting 0,5%. De algemene heffingskorting (korting op inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen) wordt met 82,00 verhoogd. Hierdoor valt de AOW-uitkering in 2021 voor alle gepensioneerden hoger uit. Daarnaast wordt de ouderenkorting verhoogd met 55,00 waardoor ouderen minder belasting gaan betalen. De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks een paar maanden tot 67 jaar in 2024.

Inkomen

De arbeidskorting (korting op inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen voor werkenden) wordt met 324,00 verhoogd. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan. Daarnaast daalt het basistarief in de inkomstenbelasting (tot 68.507,00) van 37,35% naar 37,10%. Tussen 2022 en 2024 wordt dit tarief verder naar beneden gebracht tot 37,03%.

Zzp’ers

Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks verlaagd totdat deze in 2036 op  3.240 uitkomt. Het uiteindelijke doel: het verschil in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderen. In 2021 geldt een aftrek van  6.670 (2020: 7.030). Door de arbeidskorting en de verlaging van het basistarief in de inkomstenbelasting, valt het negatieve effect mee.

Midden- en kleinbedrijf (mkb)

Vanaf 2021 betalen mkb’ers minder winstbelasting doordat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting in twee stappen wordt verhoogd van 200.000,00 naar 245.000,00 in 2021 en van 245.000,00 naar 395.000,00 in 2022. Het percentage wordt per 2021 verlaagd van 16,5% naar 15%.

Vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) van het fiscale loon boven de 400.000,00 wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000,00 gaat in 2021 terug naar 1,7%. De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat u kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers (denk aan: kerstpakketten, cursussen en reiskosten).

De gerichte vrijstelling voor scholingskosten uit de WKR wordt in 2021 ook mogelijk als de vergoeding voortkomt uit vroegere arbeid. Hierdoor betalen werkgevers geen loonheffing meer voor scholingskosten die na de beëindigen van het dienstverband zijn gemaakt. Het gaat niet om het volgen van cursussen of trainingen, maar om scholing gericht op het verwerven van inkomen.

Baangerelateerde Investeringskorting

Om de economie te stimuleren worden vanaf 2021 investeringen door bedrijven gestimuleerd met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Een percentage van deze investeringen mag van de loonheffing afgetrokken worden. Denk hierbij aan investeringen zoals de aanschaf van een nieuwe machine.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons op het e-mailadres info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder