RI&E advies helpt u aan uw verplichtingen te voldoen

RI&E advies helpt u aan uw verplichtingen te voldoen

Stijgend aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt inmiddels in de duizenden. Voor het jaar 2025 is de verwachting dat het aantal beroepsziekten maar liefst vijftien procent hoger ligt dan nu. Al vijf jaar is er een stijgende lijn in het aantal meldingen van arbeidsongevallen, blijkt uit het jaarverslag van Inspectie SZW.

RIE-Advies

Helft arbeidsongevallen in zorg, industrie en handel

De helft van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim doet zich voor in de zorg, industrie en handel. Dat komt deels omdat er veel werknemers in deze bedrijfstakken werkzaam zijn: samen bieden deze sectoren werk aan bijna de helft van de werknemers (bron: CBS).

Heeft u de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie al op orde?

Vorig jaar nog bleek een groot deel van de bedrijven de wettelijk verplichte risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) niet op orde te hebben. Tussen de dertig en vijftig%! De reden die hiervoor vaak genoemd wordt is: ‘Als het economisch meezit heb ik geen tijd voor arbeidsveiligheid en als het economisch tegenzit heb ik er geen geld voor’. Daartegenover stijgt het aantal veiligheidskeuringen en VCA diploma’s bij diezelfde bedrijven.

RI&E advies is eenvoudig in te winnen

Het toetsen en adviseren over de RI&E kan worden gedaan door een bedrijfsarts. Dit kan echter net zo goed worden gedaan door een arbeidshygiënist, veiligheidskundige of een arbeid- en organisatiedeskundige van Felixx.®. Wij kunnen u via twee regelingen ondersteunen:

  • een maatwerkregeling;
  • een vangnetregeling.

Volledige regie op verzuim

Beter is het om contact met ons op te nemen om naar het totale plaatje met betrekking tot uw grip op verzuim te kijken. Samen met u brengen wij de verplichtingen en risico’s in kaart bij het mogelijke verzuim van uw medewerkers. U bespaart zichzelf hiermee een hoop tijd en de kosten staan niet in verhouding met de kosten die zich voordoen als u het niet goed regelt.

Hoeveel grip u wilt hebben, bepaalt u zelf.

U maakt uiteraard uw eigen keuzes maar wij helpen u er graag bij. Ondergetekende bespreekt graag met u de mogelijkheden. Het kan namelijk zijn dat er tijdens het gesprek specifieke wensen naar voren komen. In dat geval kunnen wij u een aanbieding op maat. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder