Reiskostenvergoedingen opnieuw in kaart brengen

Reiskostenvergoedingen opnieuw in kaart brengen

UPDATE: Op 21 december 2020 maakte het kabinet bekend dat tot in ieder geval 1 februari 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever onbelast kunnen worden doorbetaald, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. De voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. In januari 2021 zal het kabinet laten weten hoe zij om zal gaan met deze onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.


Vanwege het coronavirus mogen vaste reiskostenvergoedingen door blijven lopen tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moeten werkgevers de reiskostenvergoedingen opnieuw in kaart brengen. Werken uw werknemers (gedeeltelijk) thuis? Thuiswerkdagen mogen vanaf dat moment niet als kantoordagen worden aangemerkt. Lees hieronder wat u het beste kunt doen.

Reiskostenvergoedingen

Reiskostenvergoedingen tijdens het coronavirus

Normaal gesproken mag een vaste, belastingvrije reiskostenvergoeding van maximaal 19 eurocent per kilometer worden vergoed. Als het reisgedrag van de werknemer verandert, mag deze reiskostenvergoeding tot zes weken na de verandering van het reisgedrag doorlopen.

Door het coronavirus is het reisgedrag van veel mensen veranderd. Veel werkgevers hebben hierdoor na zes weken de vaste reiskostenvergoedingen stopgezet. In mei 2020 besloot staatssecretaris Vijlbrief dat werkgevers vanwege het coronavirus de vaste reiskostenvergoeding tot en met 31 december 2020 mogen laten doorlopen. Ook als er een wijziging in het reispatroon optreedt. Dit betekent dat werkgevers kunnen uitgaan van een normale situatie ondanks het gewijzigde reisgedrag van de werknemers.

Breng het reisgedrag in kaart

Het besluit van staatssecretaris Vijlbrief vervalt per 1 januari 2021. Werkgevers zullen dus het reisgedrag van de werknemers opnieuw in kaart moeten brengen. Denk bijvoorbeeld na over: Hoeveel dagen komt de werknemer nog naar een vaste werkplek? Zijn er inmiddels vaste thuiswerkdagen? Het is belangrijk dat u de afspraken vastlegt en dat u in uw administratie ook verwijst naar deze afspraken.

Het is vanaf 1 januari 2021 niet meer toegestaan om reiskostenvergoedingen voor thuiswerkdagen uit te keren. De daadwerkelijke reisdagen mogen belastingvrij vergoed worden tot een bedrag van maximaal 19 eurocent per kilometer. De werkgever mag altijd meer vergoeden. Over het meerdere moeten echter wel loonheffingen worden ingehouden.

Helaas zal de vaste reiskostenvergoeding voor veel werknemers gaan verdwijnen. Om in aanmerking te komen voor een vaste reiskostenvergoeding moeten werknemers namelijk 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reizen. Als dit niet het geval is, kunnen de reiskosten op basis van declaratie of nacalculatie worden vergoed.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder