Pensioen eigen beheer 2018: wat zijn nog de keuzes?

Pensioen eigen beheer 2018: wat zijn nog de keuzes?

Pensioen in eigen beheer nog niet uitgefaseerd in 2017?

Welke oplossing kiest u in 2018 met betrekking tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer? Afkopen met korting, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of de pensioenaanspraken premievrij laten staan? Denk ook na of de gerealiseerde oudedagsvoorzieningen voldoende zijn.

Pensioen-in-eigen-beheer-1080x624

Wat zijn de scenario’s voor pensioen in eigen beheer?

Op 1 april 2017 is de wet uitfasering pensioen in eigen beheer van kracht geworden. Tot 1 juli 2017 werd de directeur grootaandeelhouder (DGA) in de gelegenheid gesteld om zijn pensioenopbouw in eigen beheer te stoppen en tot 1 januari 2018 had de DGA de tijd om bij elders verzekerd pensioen vast te stellen welk deel van zijn pensioentoezegging in eigen beheer is veiliggesteld en welk deel hiervan verzekerd is. Nadat dit alles geformaliseerd is, dient de DGA nog een aantal beslissingen te nemen. De 3 scenario´s die door deze wetswijziging in beeld zijn, zijn:

  • Afkoop van pensioenaanspraken;
  • Omzetting in een oudedagsverplichting (ODV);
  • Premievrij laten staan van de pensioenaanspraken.

Voor de scenario’s afkopen of omzetten dient actief gekozen te worden waarbij zo nodig instemming van de (ex-)partner nodig is. Wordt er niet gekozen of wordt er geen instemming van de (ex-)partner verkregen dan blijven de opgebouwde tijdsevenredige aanspraken in stand en is het scenario ‘Premievrij laten staan van de pensioenaanspraken’ van toepassing.

Maar wat als in 2017 de DGA (en zijn/haar partner) nog geen keuze heeft gemaakt?

Gelukkig geeft de wetgever de DGA tot 1 januari 2020 de gelegenheid om zijn pensioenaanspraken alsnog af te kopen of om te zetten naar een ODV.

Korting bij afkopen: De hoogte korting voor afkopen was in 2017 34,5% maar is in 2018 nog steeds 25%. Maar ook voor 2018 geldt dat er voldoende liquide middelen voorhanden moeten zijn om af te rekenen met de fiscus.
In het laatste jaar van afkopen (2019) wordt die korting overigens teruggebracht naar 19,5%.

Omzetten naar een oudedagsverplichting (ODV): Bij omzetting naar een ODV heeft de DGA geen last van voordelen die in 2018 (of 2019) ten opzichte van 2017 vervallen of minder zijn. Wel kan de DGA, zolang de pensioenaanspraak ongewijzigd blijft staan, last hebben van de zogenoemde dividendklem. Wanneer de DGA hier geen last van heeft, kan het tot eind 2019 laten staan van de pensioenaanspraken en vervolgens direct vóór 1 januari 2020 omzetten naar een ODV zelfs een weloverwogen keuze zijn.

Maar zijn we er dan als de keuze alsnog gemaakt wordt?

Door het staken van de pensioenopbouw in eigen beheer in 2017 wordt er door DGA niet meer geïnvesteerd in een voorziening voor zijn of haar oudedag. Daarnaast is veelal het wezen-, het nabestaandenoverbruggingspensioen (ook wel ANW-Hiaatpensioen genoemd) vervallen en is het partnerpensioen beperkt tot 70% van het tijdsevenredig opgebouwd partnerpensioen.

Nog nagedacht moet worden of de al gerealiseerde oudedagsvoorzieningen voldoende zijn om na het staken van de werkzame carrière  te kunnen genieten van een onbezorgde oude dag en bij onverhoopt overlijden op welke wijze de verzorging van uw partner en/of kinderen er nu voorstaat.

Neem gerust contact met mij op, indien u vrijblijvend hierover wilt sparren.

(Dit artikel verscheen eerder op de website: Fiscaalconsult)

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder