Moet ik stagiairs een stagevergoeding betalen?

Moet ik stagiairs een stagevergoeding betalen?

Stages vormen vaak een belangrijke stap in de reis van studenten naar een succesvolle carrière. Ze bieden niet alleen waardevolle praktijkervaring, maar vormen ook een brug tussen het school- of studerende leven en de professionele wereld. Een veel gestelde vraag, zowel door stagiairs als werkgevers, is: moet er een stagevergoeding worden betaald? En zo ja, waaruit bestaat een stagevergoeding? Wat is een passende aanvullende vergoeding? En moet de stagevergoeding worden vastgelegd? In dit artikel geven wij antwoord op deze vier vragen.

Stagevergoeding

Is een stagevergoeding verplicht?

De vraag of een stagevergoeding verplicht is, staat vaak centraal in discussie over stages en de rechten van stagiairs. Volgens de wet is een stagevergoeding niet verplicht, maarde overheid heeft zichzelf wel gecommitteerd aan het betalen van een passende stagevergoeding. Bovendien kunnen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afspraken worden gemaakt over het betalen van een stagevergoeding.

In 2023 is er een belangrijke ontwikkeling geweest met de ondertekening van het stagepact door werkgevers- en werknemerspartijen. In dit pact is afgesproken om voortaan een passende vergoeding te betalen aan stagiairs. Dit heeft als doel om zowel werkgevers als werknemers te stimuleren om in cao’s afspraken te maken over stagevergoedingen, waardoor de positie van stagiairs wordt versterkt.

Waaruit bestaat een stagevergoeding?

Het stagepact bepaalt dat een stagevergoeding in elk geval de kosten moet dekken die een student maakt tijdens zijn of haar stageperiode, zoals reiskosten en de kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  Daarnaast wordt vaak ook een aanvullende vergoeding betaald, om het stagebedrijf aantrekkelijk te maken voor potentiële stagiairs.

Wat is een passende aanvullende vergoeding?

Een passende aanvullende vergoeding heeft als doel om de stage aantrekkelijk te maken voor de student, waarbij het leerdoel van de stagiaire voorop staat en dat niet primair dient als bijdrage aan de productie, omzet of winst van het bedrijf. Als een redelijke stagevergoeding wordt over het algemeen tussen 200,00 en 450,00 per maand beschouwd. De hoogte van de vergoeding kan variëren afhankelijk van factoren zoals het opleidingsniveau, het studiejaar van de student en eventuele relevante werkervaring.

Moet u de stagevergoeding ergens in vastleggen?

Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam om de stagevergoeding, zowel de kostenvergoeding als de aanvullende vergoeding, vast te leggen in een stageovereenkomst. Hierin kunnen ook andere afspraken met de stagiair worden vastgelegd, zoals het feit dat het om een stage gaat (waardoor de Wet minimumloon niet van toepassing is), het opstellen van een duidelijk leerplan met concrete leerdoelen, en het regelmatig evalueren van de stagevoortgang. Het opstellen van een stageovereenkomst helpt ook om te voorkomen dat de stagiair als werknemer wordt beschouwd, met alle verplichtingen en rechten die daarbij komen kijken. Het is verstandig om bij het opstellen van een stageovereenkomst juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alle aspecten correct worden behandeld.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder