Mijnpensioenoverzicht.nl duidelijk?

Mijnpensioenoverzicht.nl duidelijk?

U weet ongetwijfeld dat u via mijnpensioenoverzicht.nl kan inzien hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt gevuld met de informatie die de Sociale Verzekeringsbank (AOW) levert en is verder afhankelijk van wat pensioenuitvoerders aan informatie aanleveren. De informatie is vaak gedateerd en geeft voor wat betreft het nabestaandenpensioen niet altijd goed inzicht in waar uw huidige partner recht op heeft.

Mijnpensioenoverzicht

Veelgestelde vragen over Mijnpensioenoverzicht.nl

Helaas blijkt in de praktijk pensioen een lastige en ingewikkelde materie te zijn. En als u er een keer in verdiept blijkt dat de informatie die u krijgt niet altijd even makkelijk te begrijpen is. Een paar voorbeelden van vragen die u kunt hebben:

1. Ik ben alleenstaand maar zie dat er bij mijn overlijden ook een partnerpensioen uitgekeerd wordt. Wie krijgt dat dan? En kan dit niet omgezet worden in extra ouderdomspensioen voor mij?

Als er bij uw overlijden in de zin van de pensioenregeling geen partner aanwezig is, volgt er geen nabestaandenuitkering. Op de pensioeningangsdatum kan inderdaad vaak het partnerpensioen omgeruild worden naar extra ouderdomspensioen. Maar niet al het partnerpensioen is altijd uit te ruilen. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat u eerder gescheiden bent en uw ex-partner nog recht heeft op een deel van het nabestaandenpensioen.

2. Ik woon samen en zie dat wanneer ik volgens mijn pensioenoverzicht niet meer werk mijn partner flink minder pensioen krijgt. Waar ligt dit dan aan?

Allereerst is voor u van belang om vast te stellen of uw partner wel een partner is in de zin van de pensioenregeling. In de praktijk zien we vaak dat alleen een partnerpensioen uitgekeerd wordt als er getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Maar er zijn uitvoerders die ook in samenlevingssituaties voorzien in een dekking voor de nabestaanden. Verder wordt wanneer u werkt voor het nabestaandenpensioen rekening gehouden met de toekomstige dienstjaren tot de pensioendatum. Wanneer u niet meer werkt worden voor de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen die jaren niet meer meegenomen. En mogelijk heeft u te maken met een partnerpensioen dat niet opgebouwd wordt maar jaarlijks gedurende de tijd dat u werkt op basis van risicodekking ingekocht wordt. Als u niet meer werkt vervalt niet alleen de dekking over de toekomstige dienstjaren maar ook de dekking over de jaren die u gewerkt heeft voor de ontslagdatum.

3. Ik heb hier een oud polis overzicht waar mijn rechten op de datum van dienst staan maar ik zie dit pensioen niet terug op mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe komt dit?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. De meest eenvoudig reden is dat de pensioenuitvoerder uw pensioen niet kan koppelen met Mijnpensioenoverzicht.nl. Dit komt meestal omdat deze uitvoerder uw Burgerservicenummer niet heeft en dat het laatste bekende adres niet overeenkomt met uw huidige adres. Een andere oorzaak kan zijn dat de pensioenuitvoerder van naam is gewisseld en daardoor door u niet herkend wordt of dat u bij een nieuw dienstverband aangegeven heeft dat dit pensioen overgedragen moet worden. De rechten zijn in dit laatste geval opgenomen in het pensioen van de nieuwe werkgever.

Hoe weet ik dan wel waar ik aan toe ben?

Laat ons u adviseren; aan de hand van uw persoonlijke situatie, een uitdraai van mijn pensioenoverzicht.nl, uw Uniforme pensioenoverzichten en/of andere relevante stukken. Onze pensioenadviseurs kunnen als geen ander deze stukken beoordelen en aangeven welke vervolgstappen u kunt of moet nemen. Wilt u graag advies of heeft u een vraag die we niet hebben behandeld, neem dan gerust contact met ons op. U kunt bellen naar 085-083 10 00 of mailen naar info@felixxgroep.nl. Neem contact met ons op.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder