Bent u al bekend met de loonkostenvoordelen per 1-1-2018?

Bent u al bekend met de loonkostenvoordelen per 1-1-2018?

U kunt hiermee besparen op uw personeelskosten

In de afgelopen jaren is gebleken dat veel bedrijven nog geen of niet volledig gebruik maken van de subsidiemogelijkheden door de overheid. Vanaf 1 januari 2018 maakt het systeem van premiekortingen plaats voor de loonkostenvoordelen (LKV). Een belangrijke verandering is dat de loonkostenvoordelen per werknemer weliswaar lager zijn, maar daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van deze nieuwe regeling. Met name kleinere bedrijven profiteren hier het meest van.

Loonkostenvoordelen

Wanneer kan ik aanspraak maken op loonkostenvoordelen?

U kunt aanspraak maken op loonkostenvoordelen zodra uw werknemers vallen binnen één van de categorieën vallen. Daarnaast heeft u recht op LKV zolang de werknemer bij u in dienst is, maar wel voor de periode van maximaal 3 jaar (max. 1 jaar bij een herplaatste werknemer) en uiterlijk tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen:

  • Loonkostenvoordeel oudere werknemer: Voor wie? Werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen. Vergoeding: 3,05 per verloond uur, maximaal 6.000,- per jaar.
  • Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer: Voor wie? Werknemers die uit een WIA uitkering komen. Werknemers met een WIA-uitkering die hun werk volledig of deels hervatten. Werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Vergoeding: 3,05 per verloond uur, maximaal 6.000,- per jaar.
  • Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholing belemmerden: Voor wie? Werknemers die in het doelgroep register banenafspraak van het UWV zijn opgenomen. Werknemers met een scholingsbelemmering. Vergoeding: 1,01 per verloond uur, maximaal 2.000,- per jaar.

Hoe kunt u loonkostenvoordelen aanvragen?

Om aanspraak te maken op LKV, moet u via de loonaangifte een verzoek indienen bij de Belastingdienst. U heeft hiervoor een doelgroepverklaring nodig die uw werknemer zelf bij het WUV of de gemeentemoet aanvragen. U kunt de hoogte van de LKV niet zelf berekenen. Het UWV berekent het totale loonkostenvoordeel voor uw bedrijf. De Belastingdienst betaalt u vervolgens aan het begin van het daarop volgende kalenderjaar uit. Belangrijk is om de LKV niet te verwarren met de lage-inkomensvoordeel (LIV) waarbij u een vergoeding krijgt voor werknemers met een laag inkomen.

Laat ons u helpen

Heeft u na het lezen van dit artikel over de loonkostenvoordeel vragen? Of wilt u begeleid worden bij het aanvragen van de LKV? Neem dan gerust contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder