Lagere WW-premie? U kunt het zelf regelen!

Lagere WW-premie? U kunt het zelf regelen!

Lagere WW-premie voor onbepaalde tijd contracten

Met de komst van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) gaat u, ten opzichte van de werknemers met een contract voor bepaalde tijd, vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U maakt aanspraak op de lagere WW-premie door het contract voor onbepaalde tijd toe te voegen aan uw salarisadministratie. Heeft u dit al geregeld?

Lagere WW-premie

Normale gang van zaken: Stilzwijgende overgang van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

In de praktijk gaan veel contracten voor bepaalde tijd stilzwijgend over naar een contract voor onbepaalde tijd. Arbeidsrechtelijk is en blijft dit ook geen probleem. Een arbeidsovereenkomst blijft vormvrij. Om misverstanden te voorkomen kan het vrij handig zijn om de afspraken op papier te zetten. De inning van de WW-premie valt echter niet onder het arbeidsrecht, maar onder het socialeverzekeringsrecht. Hierin wordt gesteld dat om aanspraak te maken op de lagere WW-premie, het contract voor onbepaalde tijd toegevoegd dient te worden aan de salarisadministratie.

Altijd stilzwijgend omgezet van bepaalde naar onbepaalde tijd?

Dan wordt het tijd om actie te ondernemen! Of om de hogere WW-premie te betalen… Een addendum op de lopende arbeidsovereenkomst zou al kunnen volstaan om er zeker van te zijn dat u een lagere WW-premie gaat betalen. Neem hierin in elk geval op dat werkgever en werknemer zijn overeengekomen dat zij het contract voor onbepaalde tijd per datum x zijn aangegaan.

Hulp hierbij nodig of wilt u het addendum door een deskundige op laten stellen?

Neem gerust contact met ons op u hierin te begeleiden via ralph@felixxgroep.nl of bel 085-083 10 00. Ook als u liever een volledig nieuw en actueel arbeidscontract voor (on)bepaalde tijd op wilt laten stellen kunnen wij u helpen.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder