Gevaarlijke stoffen en de RI&E

Gevaarlijke stoffen en de RI&E

In februari 2022 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de beleidsregel Boeteoplegging arbeidsomstandigheden aangepast. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie strenger gaat optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. In dit artikel leest u meer over het onderwerp gevaarlijke stoffen en de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie).

Gevaarlijke stoffen

Huidige inspectie bij gevaarlijke stoffen

De afgelopen jaren is gebleken dat veel bedrijven de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op het gebied van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Bedrijven gaan hier pas mee aan de slag op het moment dat de inspectie langs is geweest. Op het moment dat een bedrijf het onderwerp gevaarlijke stoffen niet heeft genoemd in de RI&E, wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Als uit de her-inspectie blijkt dat het desbetreffende bedrijf niets met de waarschuwing heeft gedaan, volgt een boete.

Boeteoplegging

Door de aanpassing in de Boeteoplegging arbeidsomstandigheden is de waarschuwing verleden tijd geworden. Op het moment dat bedrijven niets over het onderwerp gevaarlijke stoffen hebben opgenomen in de RI&E, ontvangt het desbetreffende bedrijf direct een boete. Daarnaast is het bedrag van de boete verhoogd. De andere regels voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zijn niet veranderd. De inspectie gaat wel strenger handhaven om zo de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen te reduceren.

De RI&E en gevaarlijke stoffen

Het is voor een werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en het opstellen van een RI&E. In de RI&E worden alle risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer geïnventariseerd.

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken hebben een specifieke verplichting om extra aandacht te besteden aan de RI&E. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 4.3 van het Arbobesluit. Als onderdeel van de RI&E moet een werkgever de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen. Dit kan een werkgever doen door te inventariseren aan welke stoffen werknemers worden blootgesteld en in welke mate dit het geval is. Wanneer, volgens de vastgestelde normering, de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te hoog is, moeten er maatregelen worden genomen. Dit om eventuele gezondheidsschade te voorkomen. Heeft een werkgever deze inventarisatie niet op orde? Dan kan de gezondheid van de werknemers in gevaar komen.

Heeft u hulp nodig?

Wilt u meer weten over het onderwerp gevaarlijke stoffen en de RI&E? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder