Risico beperkend advies: dwing herkeuring af bij het UWV!

Risico beperkend advies: dwing herkeuring af bij het UWV!

Achterstand herkeuringen UWV kost werkgevers miljoenen

De achterstand op het gebied van herkeuring bij uitkeringsinstantie UWV kost werkgevers honderden miljoenen per jaar. Volgens het onderzoeks- en adviesbureau Aon Hewitt’ zouden de kosten voor werkgevers circa 870 miljoen lager kunnen zijn wanneer de UWV de capaciteit wel op orde heeft.

FELIXX.ONLINE_Scene1

Jaarlijks betalen werkgevers 1,5 miljard aan uitkeringen

De uitkeringen voor arbeidsongeschikte medewerkers worden voor het grootste gedeelte door u en uw collega-werkgevers bekostigd. De eerste tien jaar gebeurt dit middels directe doorbelasting van de uitkeringen en daarna via de landelijke werkgeverspremie. Uit de verschillende berichten op basis van het genoemde onderzoek zouden er zo’n 150.000 arbeidsongeschikte werknemers herkeurd moeten worden. Bij een uitkering van minimaal 10.000 euro per arbeidsongeschikte medewerker per jaar wordt er door de werkgevers dus jaarlijks 1,5 miljard euro aan uitkeringen betaald.

Probleem wordt maar niet kleiner

Begin 2016 is er door Minister Asscher de belofte gedaan dat de achterstand bij het UWV binnen een jaar zou worden ingelopen. Uit cijfers blijkt echter dat de achterstand nog steeds even groot is. U betaalt als werkgever dus ook in 2017 nog steeds de rekening voor de achterstanden bij het UWV.

Een gunstige herstelprognose in 58% van de gevallen

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er na herkeuring voor 58% van de arbeidsongeschikte werknemers een gunstige herstelprognose van toepassing is. Daarbij komt dat in de gevallen waarbij duurzame arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld er recht is op een hogere uitkering. Dit percentage verklaart ook de besparing van 870 miljoen die mogelijk moet zijn wanneer het UWV de capaciteit voor herkeuringen op orde heeft.

Re-integratie kent alleen maar winnaars

Een herkeuring die leidt tot een gedeeltelijke re-integratie betekent winst voor alle betrokkenen. Winst voor werkgevers, de uitkeringsinstantie, de arbeidsmarkt die steeds meer onder druk staat, maar vooral voor de werknemer die weer meetelt op de arbeidsmarkt.

Ons advies: dwing herkeuring af

Of u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA of wanneer u publiekelijk (dus via het UWV) verzekerd bent, u heeft de mogelijkheid om een herkeuring door het UWV af te dwingen. Dit is niet alleen gezond voor uw portemonnee maar juist ook voor de betreffende arbeidsongeschikte medewerker.

Neem gerust contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder