Doorwerken na AOW-datum komt steeds vaker voor

Doorwerken na AOW-datum komt steeds vaker voor

Doorwerken na AOW-datum komt steeds vaker voor

Eerder dit jaar berichtten wij al over de veranderingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid uit 2015. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen na het bereiken van de AOW-datum doorwerken als zelfstandige of werknemer. In de afgelopen twee jaar onderzochten zij dit verschijnsel en daarbij zochten zij naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wie werken er door en waarom?
  • Hoe denken werkgevers over AOW’ers die doorwerken?
  • Is er sprake van verdringing van jongeren door AOW-gerechtigden die doorwerken, of 
vullen jongeren en ouderen elkaar juist aan?
Doorwerken_na_AOW-datum

1. Wie werken er door en waarom?

Er tekenen zich drie groepen af die om verschillende redenen wel of niet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd:

  • Mensen met een modaal inkomen werken niet door omdat ze dat niet hoeven en waarschijnlijk ook niet willen;
  • Hoger opgeleiden met een hoger inkomen werken wel door uit interesse en bevlogenheid voor hun vak;
  • Mensen met een laag inkomen die door moeten werken omdat ze het anders financieel niet redden.

2. Hoe wordt er door de werkgevers over gedacht?

Het onderwerp doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd leeft nog niet echt bij werkgevers. Doorwerkende AOW-ers zijn aantrekkelijk voor hen wanneer zij taken kunnen vervullen die jongeren niet willen of kunnen doen. Ze stelden vast dat het doorwerken aantrekkelijk kan zijn voor werkgevers omdat men hiermee specifieke kennis of vaardigheden langer vast kan houden voor de onderneming (De Generatieregeling is in het onderzoek als oplossing hiervoor nog niet gesignaleerd).

3. Is er sprake van verdringing of aanvulling?

De doorwerkende AOW-ers brengen weinig negatieve gevolgen met zich mee voor de jongeren op de arbeidsmarkt aangezien zij het werk doen dat deze jongeren niet kunnen of willen doen. Voor de werkgevers staat het inhuren van de juiste persoon op het juiste moment centraal en niet de leeftijd.

Wij adviseren: regel het doorwerken na AOW-datum goed met uw werknemers

Nu het aantrekkelijker is geworden om AOW-gerechtigden in dienst te houden, is de vraag op welke wijze voortzetting van het dienstverband het best vastgelegd kan worden. Op basis van de huidige wetgeving kan de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden opgezegd zonder ontslagvergunning. Een werkgever kan hier éénmaal gebruik van maken op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De enige voorwaarden is dat het dienstverband vóór de AOW-leeftijd is aangegaan.

Hoe werkt dit vaak in de praktijk?

Van bovenstaande regel mag schriftelijk worden afgeweken. Een voorbeeld van het afwijken van de huidige wetgeving is dat in veel arbeidscontracten een bepaling is opgenomen dat het dienstverband eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd, het zogenaamde pensioenontslagbeding. Het gaat goed zolang het ook de bedoeling is om de arbeidsovereenkomst op de AOW-datum te beëindigen. Zodra er één dag na het bereiken van de AOW-leeftijd wordt doorgewerkt, dan is er als het ware een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan. Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst die na de AOW-leeftijd is aangegaan, geldt de reguliere procedure met betrekking tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Staat er dus een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst, dan is het aan te raden om de arbeidsovereenkomst op de AOW-leeftijd te beëindigen.

Doorwerken na AOW-datum goed afspreken?

Is doorwerken na de AOW-leeftijd gewenst, dan raden wij aan het dienstverband per de AOW-leeftijd te beëindigen en vóór de AOW-leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan, welke pas ingaat na de AOW-leeftijd. Wilt u over het opstellen van de arbeidsvoorwaarden of over het doorwerken na AOW-leeftijd eerst nog van gedachten wisselen met 1 van onze specialisten.

Neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder