Dit moet u weten over waardeoverdracht

Dit moet u weten over waardeoverdracht

Een goede dekking bij overlijden is doorgaans het hart van de pensioenregeling. Als één van uw werknemers onverhoopt komt te overlijden, blijft de partner verzorgd achter. Is dat eigenlijk wel altijd zo? In het huidige pensioensysteem is de hoogte van het partnerpensioen namelijk afhankelijk van het aantal jaar dat een werknemer bij u had kunnen werken. Dat betekent dat het partnerpensioen van werknemers die op latere leeftijd bij u in dienst treden, beperkt is. Het is maar de vraag of u en uw werknemer dit beseffen. Gelukkig is er ook een oplossing voor dit probleem: Waardeoverdracht.

Wat is waardeoverdracht

Als een werknemer bij u in dienst treedt, heeft hij/zij de mogelijkheid om zijn/haar eerder opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling. Simpel gezegd gebeuren er dan twee dingen:

  • De oude pensioenuitvoerder maakt het gespaarde kapitaal over naar de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • De nieuwe pensioenuitvoerder administreert het nieuwe pensioenkapitaal en kent extra fictieve dienstjaren toe.

Dat laatste punt is dé oplossing voor het hierboven beschreven probleem voor werknemers die op latere leeftijd bij u in dienst treden. Dankzij de extra fictieve dienstjaren wordt weer een passend partnerpensioen verzekerd bij onverhoopt overlijden.

De procedure

Waardeoverdracht is iets wat uw werknemer (eenvoudig) zelf kan/moet regelen. Hij/zij vraagt een voorstel op bij de nieuwe pensioenuitvoerder. De nieuwe pensioenuitvoerder neemt contact op met de oude pensioenuitvoerder en brengt vervolgens het voorstel uit aan de werknemer. De werknemer krijgt een overzicht met de gevolgen van de waardeoverdracht en kan daarna wel of niet akkoord gaan met de waardeoverdracht. Een eventuele partner moet het voorstel ook ondertekenen. Tot slot wordt de waardeoverdracht administratief afgewikkeld door de pensioenuitvoerders.

Is waardeoverdracht altijd beter?

Een waardeoverdracht is niet per definitie verstandig voor uw werknemer. Uw werknemer moet altijd antwoord krijgen op de volgende vragen

  • Krijg ik extra garanties of gaan er garanties verloren?
  • Krijgt mijn partner als ik onverhoopt kom te overlijden extra partnerpensioen of niet?

In beide gevallen is de vervolgvraag: Tegen welke prijs?

Premie werkgever

Als werkgever betaalt u voor wat u krijgt. Voor een ‘half’ partnerpensioen betaalt u ook maar een halve premie. Indien uw werknemer zijn/haar partnerpensioen verbetert middels waardeoverdracht, stijgt natuurlijk ook de premie van dat partnerpensioen. Gelukkig is het partnerpensioen een relatief goedkope dekking en maakt het doorgaans maar een klein deel uit van de totale premie.

Ons advies

Informeer uw nieuwe werknemer altijd over de mogelijkheid die waardeoverdracht biedt. Laat uw werknemer vervolgens een offerte voor de waardeoverdracht opvragen. Uw werknemer kan daarna samen met zijn/haar partner beslissen of de waardeoverdracht toegevoegde waarde voor hen oplevert. Indien gewenst kunnen de adviseurs van Felixx.® werk & inkomen daarbij helpen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over pensioen gerelateerde onderwerpen? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Bart van der Schaal

Pensioenadviseur
bart.vanderschaal@felixxwerkt.nl

Bart is al vele jaren actief als pensioenadviseur. Met diverse pensioeninhoudelijke opleidingen en een studie actuarieel... Lees verder