Betaling van pensioenpremies uitstellen?

Betaling van pensioenpremies uitstellen?

Wij kunnen u helpen tijdens de Coronacrisis!

Stichting van de arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat ondernemingen die door het Coronavirus in liquiditeitsproblemen komen of zijn gekomen waar mogelijk tegemoet worden gekomen bij het betalen van de pensioenpremies. Pensioenuitvoerders proberen hier inmiddels steeds meer aan te voldoen. Hieronder kunt u lezen welke oplossingen er zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.

Pensioenpremies

Individuele afspraken

Sommige pensioenuitvoerders maken individuele afspraken met werkgevers die liquiditeitsproblemen hebben. Andere pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid. Daarnaast worden de betalingstermijnen verruimd binnen de wettelijke mogelijkheden. Wij kunnen op uw verzoek contact met uw pensioenuitvoerder opnemen om individuele afspraken te maken.

Geen pensioenpremies betalen

Mogelijk biedt uw pensioenovereenkomst de mogelijkheid om in deze periode geen pensioenpremies te betalen. Check uw pensioenovereenkomst op een betalingsvoorbehoud. Daarnaast is er misschien wel sprake van betalingsonmacht bij ingrijpende omstandigheden. In dat geval kunt u het beste zo snel als mogelijk een melding doen bij uw pensioenuitvoerder. U heeft tot 14 dagen na de dag waarop de premies betaald hadden moeten worden de tijd.

Uw pensioenovereenkomst wijzigen

In uw pensioenovereenkomst is wellicht opgenomen dat u uw pensioenovereenkomst eenzijdig kunt wijzigen. De wijzigingen mogen in dat geval de werknemer niet schaden. Daarnaast moeten de wijzigingen doorgegeven worden aan de pensioenuitvoerder en de werknemers.

Wellicht wilt u alvast rekening houden met een mindere periode van uw organisatie in de toekomst. U kunt er in dat geval voor kiezen om uw pensioenovereenkomst tussentijds aan te passen als dit mogelijk is natuurlijk. De pensioenuitvoerder moet wel akkoord zijn met de wijzigingen. Houd er wel rekening mee dat de wijzigingen gedaan moeten worden volgens de regels van de Wet Financieel Toezicht. Er is daarnaast instemming van uw werknemers en de ondernemingsraad nodig.

Wij bieden u 17,5% korting!

Vraagt u zich af wat uw pensioenuitvoerder voor maatregelen heeft genomen? Wilt u individuele afspraken met uw pensioenuitvoerder maken? Wilt u advies over het wijzigen van uw pensioenovereenkomst? Wij kunnen u helpen en adviseren. Wij begrijpen dat u nu niet zit te wachten op hoge advieskosten. Om deze reden bieden wij 17,5% korting op onze advieskosten. Deze korting is geldig in de maanden april en mei 2020. Bel (035–698 27 10) of mail (borgert@felixxgroep.nl) ons gerust. Wij plannen dan een telefonische afspraak met u in. Neem contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder