Pensioenopbouw bij werken in het kader van de participatiewet?

Pensioenopbouw bij werken in het kader van de participatiewet?

Wat is het pensioengevend inkomen bij een aanvullende uitkering?

Al sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Regelmatig krijgen wij nog de vraag wat het pensioengevend inkomen moet zijn wanneer iemand aangenomen wordt die valt onder deze wet. Of meer specifiek onder de zogenaamde doelgroep banenafspraak.

Participatiewet

Wie vallen er onder de Participatiewet?

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft zij met organisaties voor werkgevers en werknemers de banenafspraak opgesteld.

Werken onder de Participatie wet : een inkomen uit twee delen

Het inkomen van mensen die in het kader van de Participatiewet gaan werken met loondispensatie bestaat uit loon (naar loonwaarde) door de werkgever en daarnaast een aanvullende uitkering (als dit van toepassing is) door de gemeente.

Hoe wordt de pensioenpremie normaal berekend?

Een aanvullend pensioen opgebouwd via de werkgever is een pensioen dat de AOW-uitkering aanvult en over het door de werkgever betaalde loon wordt opgebouwd. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd voorziet de overheid in een basispensioen; de AOW-uitkering. Vanwege dat basispensioen kennen pensioenregelingen een drempelbedrag; de AOW-franchise. Over deze AOW-franchise vindt geen pensioenopbouw plaats en wordt dus ook geen pensioenpremies voor het aanvullend pensioen afgedragen.

Hoe werkt dit voor werknemers onder de Participatiewet?

Aanvullend pensioen wordt dus alleen opgebouwd over het deel van het loon dat boven de AOW-franchise ligt. Dit betekent dat mensen die met loondispensatie werken meestal weinig of geen aanvullend pensioen opbouwen. Ontvangt de werkgever voor de werknemer nog loonkosten subsidie dan wordt door de werkgever aan de werknemer (tenminste het minimum-) loon betaald. Voor zover dit loon boven de AOW-franchise ligt, wordt er over dit deel aanvullend pensioen via de werkgever opgebouwd.

Laat ons u ondersteunen

Mocht u na het lezen van het bovenstaande toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. U kunt contact opnemen per e-mail naar ronald@felixxgroep.nl of bel naar 035 – 698 27 10.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald@felixxgroep.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verderBent u al bekend met ons salarisadministratiepakket?

Felixx.® loon is een speciaal ingerichte versie van de salarisadministratie-applicatie van Nmbrs. U blijft met Felixx.® loon zelf in controle, terwijl u meer tijd over heeft voor de ontwikkeling van uw nieuwe en bestaande werknemers. Dat voor maar  5,31 per werknemer per maand!