Verzuim

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.
Verzuim - Arbodienst

Arbodienstverlening

U bent verantwoordelijk, als werkgever, voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Het is belangrijk dat u dit in samenspraak met uw arbodienstverlener en werknemers regelt.

Verzuim werknemersverzekeringen

Garantie op loondoorbetaling

Als werkgever moet u aandacht besteden aan gezondheid en veilig werken binnen uw organisatie. Toch kunnen ook uw werknemers arbeidsongeschikt of ziek worden. Het is aan te raden om deze risico’s te verzekeren.

Ziekteverzuimbeleid

Opstellen ziekteverzuimbeleid

Door een goed ziekteverzuimbeleid voorkomt u ziekteverzuim in uw organisatie. Daarnaast bevordert u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Het beleid dient als handvat voor de naleving van de vele wetgevingen.

Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

In de Arbowet staat beschreven dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een PMO te ondergaan. Dit geldt al vanaf één werknemer. Het onderzoek brengt de risico’s in kaart.

Verzuim - Regie op verzuim

Regie op verzuim

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken. Hier komen veel wettelijke verplichtingen bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van uw zieke werknemers.

Maatwerkregeling

RI&E

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een RI&E werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten.

schuine-balk-boven-footer