Verwerkersovereenkomst Felixx.® loon

Verwerkersovereenkomst Felixx.® loon

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Eén van de eisen die de AVG stelt, is dat er schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

 

Aangezien Felixx.® werk & inkomen als “Verwerker” Persoonsgegevens verwerkt namens u als “Verwerkingsverantwoordelijke” bent u wettelijk verplicht een “Verwerkersovereenkomst” op te maken met Felixx.® werk & inkomen. Voor het maken van de Verwerkersovereenkomst verzoeken wij u onderstaande formulier in te vullen. De Verwerkersovereenkomst zal direct worden opgemaakt en kan daarna door u ondertekend worden. U heeft de mogelijkheid om na ondertekening het document als PDF-document op te slaan en/of te printen.

 

Het is niet noodzakelijk een exemplaar naar ons te sturen. Nadat u de Verwerkersovereenkomst heeft ondertekend, ontvangen wij automatisch een exemplaar van de Verwerkersovereenkomst.    schuine-balk-boven-footer