Pensioen middelloonregeling

Pensioenadvies van nu. Voor later.

Pensioen middelloonregeling

Een pensioen middelloonregeling wordt ook wel de gemiddelde salarisregeling of opbouwregeling genoemd en is net als de pensioen eindloonregeling een zuivere salaris/diensttijdregeling. Het uiteindelijke pensioen hangt hierdoor af van het aantal jaren dat een werknemer in dienst is geweest en het gemiddelde salarisverloop tijdens deze werkzame periode. Het pensioeninkomen is in dit geval een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele diensttijd. Hierbij wordt jaarlijks een percentage van de voor dat jaar geldende pensioengrondslag opgebouwd. Als werkgever wordt de pensioenopbouw gegarandeerd. Als de rendementen tegenvallen, moet de werkgever de ontstane tekorten repareren.

 

Bij een middelloonregeling werkt een salariswijziging alleen door in de toekomstige pensioenopbouw. Opgebouwde pensioenaanspraken zijn aan inflatie onderhevig. De oplossing hiervoor is het toepassen van een toeslagenindexatie op de opgebouwde pensioenrechten. Hierbij verhoogt de werkgever jaarlijks de opgebouwde pensioenen met bijvoorbeeld het prijsindexcijfer of de gemiddelde loonstijging die binnen het bedrijf of de bedrijfstak van toepassing is.

Pensioen middelloonregeling: Voordelen

 • Salarisstijgingen van werknemers hebben alleen effect op de toekomstige pensioenvoorzieningen. U hoeft geen tekort te repareren zoals bij de pensioen eindloonregeling.
 • Dure werknemers kunt in de laatste jaren voor pensionering minder laten werken zonder dat de pensioenopbouw van uw werknemers wordt ontregeld.

Pensioen middelloonregeling: Nadeel

 • De werkgever draagt het beleggingsrisico. Als het rendement tegenvalt, is de werkgever verantwoordelijk voor de ontstane tekorten.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Neem contact op

  Voor- en achternaam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer