Pensioen eindloonregeling

Pensioenadvies van nu. Voor later.

Pensioen eindloonregeling

Een pensioen eindloonregeling wordt ook wel final payregeling genoemd en is net als de pensioen middelloonregeling een zuivere salaris-/diensttijdregeling. Het uiteindelijke pensioen hangt hierdoor af van het aantal jaren dat een werknemer in dienst is geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode. De pensioen eindloonregeling is gekoppeld aan het laatst verdiende salaris op de pensioendatum (of het moment van uitdiensttreding) en niet zoals bij een middelloonregeling aan het gemiddelde salaris dat de werknemer gedurende het dienstverband heeft ontvangen. Hierdoor moeten salarisverhogingen met terugwerkende kracht op de pensioentoezegging worden doorberekend. De werkgever zal bij een salarisverhoging de daardoor ontstane pensioentekorten over het verleden moeten repareren.

 

Dit wordt bereikt door bij een salarisverhoging ook over de achterliggende dienstjaren de salarisverhoging toe te kennen. Hierdoor kunnen de pensioenkosten onvoorspelbaar en hoog worden. Met name voor werknemers die carrièrestijgingen doormaken, kan deze zogenaamde backservice leiden tot een onevenredige verdeling van het beschikbare pensioenbudget.

Pensioen eindloonregeling: Voordelen

 • Voor uw werknemers is dit een zeer goede pensioenregeling.
 • Bij een salarisstijging vindt er een optimale pensioenopbouw plaats voor uw werknemers.
 • Het pensioeninkomen van uw werknemers is gegarandeerd. Tegenvallende rendementen zijn het risico van de werkgever.

Pensioen eindloonregeling: Nadelen

 • De eindloonregeling staat bekend als een dure pensioenregeling. Of dit ook geldt voor uw organisatie hangt af van de samenstelling van het personeelsbestand, de gemiddelde leeftijd en de te verwachten salarisstijgingen.
 • De werkgever loopt grote risico’s. De pensioentekorten moet de werkgever repareren wat enorme kosten kan opleveren.
 • De pensioen eindloonregeling is bij slechte economische omstandigheden en negatieve beleggingsrendementen onbetaalbaar gebleken.
 • Als de werknemer aan het eind van de carriere minder gaat verdienen (minder zware functie, minder werken) kan dit negatieve consequenties hebben voor het pensioeninkomen.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Neem contact op

  Voor- en achternaam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer