Pensioen beschikbare premieregeling

Pensioenadvies van nu. Voor later.

Pensioen beschikbare premieregeling

In het geval van een beschikbare premieregeling komen de werkgever en werknemer geen pensioen overeen, maar een pensioenpremie. Hiermee spaart de werknemer voor zijn of haar pensioen. Om deze reden wordt deze regeling ook wel defined contribution genoemd. De premie die de werknemer betaalt, wordt belegd. De beleggingsmogelijkheden zijn door invoering van de Pensioenwet per 01-01-2007 beperkt, waardoor speculatieve beleggingen aan banden zijn gelegd. Het is aan de werkgever om te bepalen hoeveel vrijheid de werknemers hierin hebben.

 

Er zijn twee opties om de pensioenpremie te bepalen:

 • De beschikbare premie stijgt naarmate de werknemer ouder wordt
 • De beschikbare premie voor alle werknemers blijft gelijk

Beleggingen

Bepalend voor de uiteindelijke hoogte van het pensioen is de hoogte van de beschikbare premie, de hierop in mindering gebrachte kosten en het gerealiseerde beleggingsrendement. Een belangrijk punt van aandacht is de tegenstrijdigheid tussen voorzichtig beleggen enerzijds en de noodzaak van een hoog rendement anderzijds.

 

De meeste pensioenuitvoerders bieden zogenaamde lifecycle beleggingen met diverse risicoprofielen aan. Deze lifecycles zijn zo ingericht dat naarmate de pensioendatum nadert, er minder risicovol belegd wordt. Daarnaast wordt vaak aan de werknemers de mogelijkheid geboden om zelf beleggingskeuzes te maken. Tot slot zijn er ook pensioenuitvoerders die de mogelijkheid bieden om de jaarlijkse premie direct in een vast pensioen vanaf de pensioendatum om te zetten.

Pensioen beschikbare premieregeling: Nadeel

Bij een beschikbare premieregeling moet de werkgever relatief veel communicatiemiddelen inzetten om de werknemers op de hoogte te brengen van beleggingsmogelijkheden en de hiermee gepaard gaande risico’s. In de Pensioenwet is expliciet opgenomen dat de werkgever dit verplicht is.

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Neem contact op

  Voor- en achternaam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer